Siết cho vay công ty tài chính, tránh thao túng lãi suất

/
Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam đang là miếng…