Khởi nghiệp với khóa điện tử và... container

/
10 năm du học và kinh doanh ở Úc, có hơn 1 triệu…