10 phút để hiểu mô hình Booking.com: Vì sao doanh nghiệp giá trị chuyển nhượng hơn 10 tỷ USD, 1,5 triệu phòng được đặt/ngày, tiến hành AI lại để lộ tài liệu thẻ VISA quý khách? – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *