2 câu chuyện thương hiệu đối lập tuần qua: H&M phải xin lỗi vì hình ảnh phân biệt chủng tộc, Ikea khuyến khích phụ nữ có thai… đi tiểu vào tờ quảng cáo – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *