Bắc Trần Anh, Nam Phong Vũ 1 thời, hai công ty mở đầu lĩnh vực phân phối linh kiện máy tính đều phải phân phối mình trong bối cảnh thoái trào – Ảnh 2.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *