Bộ giao thông điều chỉnh lịch trình làm cao tốc Bắc Nam

Không đủ vốn để hoàn thành 1.300 km cao tốc Bắc Nam đến năm 2022, Bộ giao thông tìm hiểu đầu tư xây dựng trước gần 600 km trong giai đoạn này và thông toàn tuyến đến năm 2025.

Ông Phạm Hữu Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty hỗ trợ thiết kế bàn giao thông Vận tải (TEDI) cho biết, Bộ giao thông từng đặt mục tiêu đến năm 2022 hoàn thành đầu tư xây dựng 1.372km xa lộ Bắc Nam. ngay lúc này , Bộ đã kiến nghị Chính phủ dành một gói ngân sách khoảng 70.000 tỷ đồng để trợ giúp cho các dự án bất động sản theo cách thức PPP.

Tuy nhiên, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ bàn giao thông chỉ được phân bổ khoảng 70.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đến năm 2020 cho toàn bộ dự án bất động sản , bao gồm cả các đoạn cao tốc Bắc – Nam. nếu dành toàn bộ nguồn tiền này để đầu tư cao tốc thì một số dự án bàn giao thông khác sẽ phải dừng lại, do không có tiền bắt đầu . từ đó , đơn vị tư vấn đã điều chỉnh kế hoạch, từ 1.372 km xuống còn 573 km xa lộ đến năm 2022, với nguồn vốn nhà mặt phố nước hỗ trợ khoảng 41.400 tỷ đồng.

&<i>0;Khoảng 575 km cao tốc sẽ được xây dựng từ nay đến năm 2022. Ảnh:Giang Huy&<i>0;” src=”http://cafefcdn.com/2017/photo-0-1486476433347.jpg” type=”photo” data-original=”http://cafefcdn.com/2017/photo-0-1486476433347.jpg” w=”450″ h=”303″ rel=”http://cafefcdn.com/2017/photo-0-1486476433347.jpg” photo=””></div>
<div>
<p>Khoảng 575 km cao tốc sẽ được thi công từ nay đến năm 2022. Ảnh:Giang Huy</p>
</div>
</div>
<p>Theo ôngSơn,575 km xa lộ sẽ được thi công là đoạnCao Bồ (Nam Định) – Mai Sơn (Ninh Bình) – Vinh (Nghệ An) và Vĩnh Hảo – Phan Thiết (Bình Thuận)-Dầu Giây (Đồng Nai)với qui mô bốn làn xe cao tốc .Riêng đoạn Cam Lộ – La Sơn được đầu tư theo biện pháp BT.</p>
<p>Đến năm 2022, xa lộ Bắc – Nam sẽ khai thác đoạn Pháp Vân (Hà Nội) đến Vinh, Cam Lộ – Quảng Ngãi và Vĩnh Hảo – TP HCM với tổng chiều dài 737 km. Dự kiến tổng mức đầu tư GĐ một khoảng 88.530 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà nước trợ giúp 41.400 tỷ đồng, chiếm 46% và nguồn vốn huy động từ các nhà phố đầu tư (vốn BOT) khoảng 47.100 tỷ đồng.</p>
<p>giai đoạn 2 đến năm 2025, sẽ đầu tư các đoạn còn lại, gồm đoạn Vinh (Nghệ An) – Cam Lộ (Quảng Trị) và Quảng Ngãi – Vĩnh Hảo (Bình Thuận) với tổng chiều dài 799 km, tổng diện tích bốn làn xe.</p>
<p>Để triển khai GĐ một xa lộ Bắc – Nam, Ban Quản lý đầu tư các dự án bất động sản doanh nghiệp công tư (PPP) thuộc Bộ bàn giao thông Vận tải đang xây các cơ chế chính sách đặc thù.</p>
<p>Theo ôngNguyễn Viết Huy, Phó trưởng ban PPP, các dự án đoạn Ninh Bình – Nghi Sơn đã căn bản hoàn thiện thủ tục đầu tư. Bộ giao thông sẽ kiến nghị Thủ tướng cho phép hưởng dụng dự phòng ngân sách trong đầu tư công hoặc xin ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ để tiến hành ngay.</p>
<p>Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án bất động sản đường bộ cao tốc Bắc – Nam sẽ hoàn trả dự phòng ngân sách từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Theo phương án này có cách bắt đầu làm dự án vào khoảng cuối năm 2017, đầu năm 2018.</p>
<p><div type=cao tốc Bắc Nam là điểm nhấn BOT, người dân đồng ý lưu thông đường tốt phải trả tiền

Xem thêm https://waterinasuites.info