CEO Elon Musk sẽ không được Tesla trả lương bổng trong 10 năm tới, nhưng có thể nhận được số tiền thưởng 55 tỷ USD nếu làm được điều này – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *