CEO Vntrip: Để tránh lộ tài liệu thẻ bạn như Booking.com, chúng tôi chuyển chính tài liệu thẻ của mình cho KS, nhưng cũng đã nhiều lần bị mất tiền và phải khóa thẻ! – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *