CEO vừa gọi được 6 tỷ từ Shark Tank: Em có thể sống cực khổ, sẵn sàng phân phối nhà phân phối cửa, nhưng em không bao giờ để cho anh em của em thiếu tiền – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *