CEO Xiaomi Lei Jun: Chúng tôi phân phối sản phẩm cộng tính năng nhưng giá bằng 1 nửa đối thủ và kỳ vọng trở thành số 1 ở Việt Nam – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *