Doanh nhân Lý Quí Trung lần đầu trải lòng về thương vụ phân phối Phở 24: Phở 24 không lỗ trước khi phân phối cho Việt Thái mà do tôi mệt, hết máu lửa – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *