Chỉ mở cửa 6 tuần nhưng có hơn 60.000 người chờ ăn, nhà hàng Noma ở Nhật có gì mà lôi kéo đến thế? – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *