Công ty nhà người ta: Cho nhân viên nghỉ để cổ vũ U23 Việt Nam, nghỉ tiếp cả ngày hôm sau để ăn mừng nếu đội tuyển chiến thắng – Ảnh 2.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *