Dân sales sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức nếu chấp nhận sự thật phũ phàng này

Khả năng phân tích và nhận diện 1 thời cơ thực sự là vô cộng quan trọng. Khả năng phân tích nhu cầu của khách mua tiềm năng và mong muốn giải quyết một số vấn đề đúng hạn định của họ cũng quan trọng không kém.

Thật đáng buồn là có 1 số người, dù chúng ta đã đầu tư cho 1 số người không biết bao nhiêu là thời gian quý báu, cuối cộng cũng chẳng bao giờ chịu mua sản phẩm của chúng ta. Lý do có thể rất dễ làm, giả dụ như người đấy cũng có chị hoặc anh làm đại lý cho 1 doanh nghiệp có cộng loại sản phẩm chẳng hạn. Một lời chào hàng dù thuyết phục đến đâu cũng không thắng nổi tình thân thích, và người ấy cũng sẽ chỉ mua hàng của doanh nghiệp của anh hay chị mình mà thôi. Dĩ nhiên, khách mua sẽ không bao giờ biết được thực tại này nếu khách mua không đặt câu hỏi đúng, và không gắng sức nắm bắt tình hình thực tại. Việc đầu tư thời gian để nghiên cứu thực tại là rất quan trọng.

Ngoài ra còn có 1 số người không bao giờ mua sản phẩm của chúng ta vì chúng ta chưa bao giờ điện thoại có họ. Người ta nói rằng cứ kiên nhẫn thì sẽ thuyết phục được người khác. Ðiều này có thể đúng, nhưng cũng có thể chính vì nó mà cuối cộng chúng ta phải nếm mùi thất bại. Kenny Rogers từng đưa ra lời khuyên, đại loại là khách mua cần