Đánh giá lại khoản đầu tư vào Vocarimex, KDC hoàn thành 91% kế hoạch lợi nhuận cả năm

KDC báo lãi lớn nhờ phân tích lại khoản đầu tư 24% cổ phẩn có của KDC ở VOC khi thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính.

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO(HOSE: KDC) vừa cho biết, có việc đã đi vào vận hành thủ tục chào mua công khai doanh nghiệp Vocarimex, doanh thu hợp nhất quý II/2017 của KIDO đã tăng 175% so có cộng kỳ năm trước, đạt 1.647 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 369 tỷ đồng, tăng 176% so có cộng kỳ năm trước.

Lý giải về lý do lãi sau thuế tăng mạnh trong quý II, KIDO cho biết đa số do doanh thu tài chính phát sinh khi phân tích lại khoản đầu tư 24% cổ phần có của KDC ở VOC khi thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính.

Theo điều 15 mục 1 khoản b TT202/2014/TT-BTC ngày 22.12.2014 quy định, trong trường hợp trước ngày doanh nghiệp mẹ đạt được quyền kiểm soát, doanh nghiệp con là doanh nghiệp liên kết của doanh nghiệp mẹ và đã được trình bày theo biện pháp vốn chủ có: Khi đạt được quyền kiểm soát, trên Báo cáo tài chính hợp nhất doanh nghiệp mẹ phải phân tích lại giá trị khoản đầu tư theo giá trị hợp lý.

Theo đấy, phần chênh lệch giữa giá phân tích lại và giá trị khoản đầu tư theo biện pháp vốn chủ có được ghi nhận vào báo cáo kết quả vận hành kinh doanh hợp nhất; Phần chênh lệch giữa giá trị khoản đầu tư theo biện pháp vốn chủ có và giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận trực tiếp vào một vài chỉ tiêu thuộc phân vốn chủ có của Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của KIDO tăng trưởng gần 200% so có cộng kỳ, đạt 2.900 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm đạt 446 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch lợi nhuận 2017.

Trong đấy, ngành hàng lạnh chiếm gần 30% và ngành thực phẩm đấyng gói 70% trong cơ cấu doanh thu. KIDO cho biết, thị phần của Tập đoàn trong ngành dầu ăn đã lên trên 35% sau thương khi đã đi vào vận hành thương vụ VOC.

Được biết, năm 2017, KIDO đặt kế hoạch 7.700 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng. Trong đấy, Tường An ước đạt là 4.373 tỷ đồng doanh thu, LNTT 165 tỷ đồng; Vocarimex chuẩn bị đạt 4.450 doanh thu, LNST 200 tỷ đồng; Kido Foods (KDF), kế hoạch doanh thu 1.924 tỷ đồng, và 210 tỷ đồng LNST.

Theo Huy Nguyên

Trí Thức Trẻ

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ cấp cao nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đấy chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *