Đây là quốc gia xếp hạng du học cao hơn cả Mỹ: Du học sinh Việt bỏ thói quen ngủ trưa, học ít môn nhưng cực kì sâu, cả công ty và giảng viên sẽ cộng phân tách sinh viên – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *