Doanh nghiệp cần gì để đón hỗ trợ từ chính sách?

Muốn tận dụng được chính sách phân phối hàng hỗ trợ, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ 1 số quy định và dự trù đủ 1 số điều kiện mà chính sách phân phối hàng đấy yêu cầu.

Hiện nay, Nhà nước có nhiều chính sách phân phối hàng hỗ trợ doanh nghiệp, độc đáo là 1 số doanh nghiệp khởi nghiệp. Tùy vào từng trường hợp mà 1 số hỗ trợ liên quan đến thủ tục pháp lý, mặt bằng sản xuất, văn phòng làm việc, công nghệ, đào tạo nhân lực, bảo lãnh tín dụng, tiếp nhận vốn từ 1 số quỹ đầu tư, phân khúc tiêu thụ, xúc tiến thương mại, kết nối đối tác, thuế lương doanh nghiệp… Các hỗ trợ này được củng cố thêm trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực vào ngày 1/1/2018.

Không phải mọi doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đều được hỗ trợ. Đồng thời, hỗ trợ không có nghĩa Nhà nước đem cho doanh nghiệp bao nhiêu tiền, mà là tạo thời cơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ 1 phần giá thành khi thực hiện làm việc cụ thể nào đấy. Mức độ hỗ trợ cũng khác nhau, trong đấy, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp tham dự cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ nhiều nhất.

Khi khởi nghiệp, có nguồn vốn hạn chế, khả năng kết nối đối tác chưa tốt, trong khi có rất nhiều thứ cần phải đầu tư nên việc tận dụng 1 số hỗ trợ từ chính sách phân phối hàng sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong những ngày đầu làm việc. Để được hỗ trợ, cần phải cung cấp được 1 số điều kiện nhất định, thường bao gồm dự án kinh doanh có hiệu quả, góp phần tạo nên sự tiến bộ cho xã hội; tổ chức doanh nghiệp bài bản, hệ thống sổ sách rõ ràng; năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp.

Yêu cầu quan trọng nhất để được tham khảo hỗ trợ là phải có kế hoạch kinh doanh để chứng minh tính khả thi và hiệu quả của dự án khởi nghiệp. Bởi vì trong dự án đã đề cập toàn bộ 1 số đánh giá và kế hoạch liên quan đến điều kiện kinh doanh, phương án mặt bằng, bạn mục tiêu, ý tưởng sản phẩm, phương thức marketing, phân phối hàng, phương án công nghệ, tác động môi trường, hiệu quả tài chính, rủi ro và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án. Căn cứ vào dự án kinh doanh có thể tham khảo, xếp loại được dự án đổi mới sáng tạo hoặc tham dự cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hay dự án kinh doanh bình thường để ứng dụng mức hỗ trợ thích hợp.

Hiện nay, có rất nhiều tổ chức làm việc có phương châm tạo động lực, ươm tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp ở đa số 1 số tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều địa phương rất năng động trong việc kêu gọi lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, thành lập 1 số vườn ươm, trọng điểm ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Người khởi nghiệp có dự án sáng tạo nên tích cực tìm đến 1 số tổ chức này để ươm tạo về mặt bằng sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, kết nối đối tác…, sẽ giúp vượt qua được những gặp khó trong GĐ đầu khởi nghiệp.

Bên cạnh đấy, để đủ điều kiện nhận được trợ giúp từ chính sách phân phối hàng hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp phải chú tâm đến việc chuẩn hóa trong quản trị doanh nghiệp, minh bạch hệ thống sổ sách kế toán để cung cấp được 1 số quy định tuân thủ pháp luật. Ngược lại, khi được hỗ trợ từ chính sách phân phối hàng, doanh nghiệp khởi nghiệp phải chịu sự theo dõi, giải đáp, kiểm soát của 1 số tổ chức hỗ trợ, tạo sức ép cho đã đi vào hoạt động hệ thống quản lý doanh nghiệp càng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Để hiểu rõ hơn 1 số quy định về mức độ hỗ trợ cũng như dự trù đủ điều kiện để tiếp cận chính sách phân phối hàng hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp nên tích cực tham dự 1 số hội doanh nghiệp, câu lạc bộ. Đó là những nơi đại diện cho ích lợi của doanh nghiệp, sẽ phổ biến những chính sách phân phối hàng hỗ trợ của Nhà nước dành cho doanh nghiệp. Đồng thời phải mạnh dạn tìm đến 1 số đầu mối tiếp nhận hồ sơ nhận đăng ký, giải quyết yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp để được giải đáp cho từng trường hợp cụ thể.

TS. HUỲNH THANH ĐIỀN

Doanh nhân Sài Gòn

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ cấp cao nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đấy chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *