Doanh nhân kiên trì nhất Nhật Bản: Năm nào cũng viết thư hỏi mua mhững công ty trên khắp địa cầu, có khi chờ tới 16 năm để đối tác gật đầu phân phối mình – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *