Đối tác của khách mua là bò tót, kẻ nhút nhát hay lão hà tiện? Biết rõ những kiểu người này, dù có đàm phán ở Shark Tank thì cũng dễ xử trí hơn nhiều – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *