Đừng chỉ tung hô 1 số cầu thủ, hãy cảm ơn cả những ông bầu đã dốc hết tâm sức, tiền của vào bóng đá để chúng ta có được thế hệ vàng hôm nay – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *