Đừng ngạc nhiên khi thấy CEO Mai Linh chạy xe ôm, không thiếu CEO công nghệ từ lâu nay đã sáng chạy xe ôm, tối làm giúp việc… – Ảnh 3.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *