FPT vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 11 tháng

Khối Công nghệ và Viễn thông đâyng góp tới 94% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Lợi nhuận sau thuế FPT đạt 3.013 tỷ đồng, tăng 20% so có cộng kỳ.

Kết thúc 11 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 20.487 tỷ đồng và 3.571 tỷ đồng, tương đương 94% và 102% kế hoạch cả năm, tăng 21% và 35% so có cộng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương (Năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo biện pháp vốn chủ có đối có doanh nghiệp liên kết).

Trong điều kiện so sánh có số liệu thực ở cộng kỳ năm 2017 (Năm 2017 hợp nhất trọn vẹn kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu giảm 48% và lợi nhuận trước thuế tăng 19%.

Lợi nhuận sau thuế FPT đạt 3.013 tỷ đồng, tăng 20% so có cộng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông doanh nghiệp mẹ đạt 2.421 tỷ đồng, tăng 24%.

Lợi nhuận khối Công nghệ tăng 44%

Doanh thu khối Công nghệ và Viễn thông đâyng góp 94% tổng doanh thu của toàn Tập đoàn.

Trong đây, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 11.214 tỷ đồng và 1.405 tỷ đồng, tăng tương ứng 25% và 44% so có cộng kỳ, tương đương 106% và 112% kế hoạch lũy kế. Trong Khối công nghệ, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 7.468 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 33%. Doanh thu ở một số phân khúc đều có mức tăng trưởng tốt, trên 27% so có cộng kỳ.

Khối Viễn thông ghi nhận 8.062 tỷ đồng doanh thu, đạt kế hoạch lũy kế, tăng 16%, trong khi đây LNTT đạt 1.402 tỷ đồng, tăng 23%, tương đương 104% kế hoạch lũy kế. Trong khối Viễn thông, FPT Online (hoạt động trong lĩnh vực nội dung số), đâyng góp 21% LNTT khối viễn thông, tương đương 291 tỷ đồng, tăng 13% so có cộng kỳ. Tỷ suất LNTT được cải thiện đạt 60,3% (11 tháng 2017: 53,2%). Ngày 10/12/2018, tuân thủ một số quy định niêm yết đối có doanh nghiệp đại chúng, FPT Online đã niêm yết 14,08 triệu cổ phiếu trên sàn Upcom.

Lợi nhuận từ phân khúc nước ngoài tăng 39%

Trong 11 tháng đầu năm, phân khúc nước ngoài có về cho FPT 8.059 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% và 1.344 tỷ đồng LNTT, tăng 39% so có cộng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh thu phân khúc nước ngoài tăng từ mức 16% trong 11 tháng năm 2017 lên mức 39% trong 11 tháng năm 2018.

Hà My

Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục tin tuc tong hop waterinasuites.info của https://waterinasuites.info

Tìm hiểu thêm tài liệu:

==> Cho thuê Vinhomes Central Park Tân Cảng Bình Thạnh giá rẻ
==> Cho thuê Vinhomes Golden River Ba Son Quận 1 giá rẻ
==> Dự án Căn hộ De La Sol Capitaland
==> Dự án SwanBay Đại Phước
==> Dự án Swan Park Nhơn Trạch Đồng nai

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *