Gia đình buôn tơ lụa giàu nức tiếng phố hàng Đào và căn nhà cổ ngưng đọng thời gian suốt 50 năm qua – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *