Giấc mơ công nghiệp xe hơi gần 20 năm và 140 ngày thần tốc của Vinfast: Đã mơ là phải mơ lớn, đã làm là phải ra ngô ra khoai – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *