Gọi Grab cho con đi học 20 phút không đến đâyn, chủ nhà còn bị tài xế nhắn tin chê kênh kiệu – Ảnh 3.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *