Gửi 1 vài khách mua muốn làm GĐ tuổi 22: Để trở thành doanh nhân, cần làm việc 14h/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 10 năm! – Ảnh 2.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *