Hà Nội lập tổ kiểm tra hàng loạt dự án sử dụng đất

Chủ tịch UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chọn lọc thành lập tổ công tác đô thị kiểm tra, rà soát một vài dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tổ công tác gồm 17 người do Chủ tịch UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng.

Theo đây, đối tượng kiểm tra là một vài dự án đã được xác định ở Văn bản số 5812 ngày 26/11/2018 của UBND đô thị về kiểm tra, rà soát, tổng hợp một vài dự án được giao chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh từ sau ngày 01/8/2008 đến ngày 30/11/2018 (bao gồm cả một vài dự án được UBND một vài tỉnh, đô thị giao trước ngày 1/8/2008, nhưng được chuyển tiếp thực hiện).

Các dự án quy định ở điểm 2 của văn bản số 1486 ngày 6/4/2018 của UBND đô thị về việc thực hiện đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thường trực Thành ủy về quản lý sử dụng đất.

Cùng có đây là một vài dự án sử dụng đất (một vài bộ, ngành Trung ương quản lý; Thành phố quản lý) thuộc diện quản lý, sắp xếp theo Quyết định 09/2007 ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 167/2017 ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Theo chọn lọc trên, tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp danh mục, hồ sơ trọn vẹn một vài dự án, phân theo 2 nhóm gồm: Nhóm một vài dự án có lý do sử dụng đất do cơ quan, công ty của Trung ương quản lý, sử dụng và nhóm một vài dự án có lý do sử dụng đất do cơ quan, công ty của Thành phố quản lý, sử dụng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ công tác nghiên cứu kỹ phân tách, kết luận đối có từng dự án (xác định rõ nội dung đúng, sai) để có biện pháp, chọn lọc cụ thể xử lý đối có một vài nội dung thuộc thẩm quyền…

“Tổ công tác có trách nhiệm đã đi vào hoạt động việc nghiên cứu kỹ, tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND đô thị trước ngày 28/2/2019”, chọn lọc nêu rõ

Trước đây, UBND đô thị Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 233 về việc tổ chức rà soát, nghiên cứu kỹ, phân tách một vài dự án có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trên cơ sở rà soát, kiểm tra, nghiên cứu kỹ, phân tách một vài dự án đầu tư đô thị đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án, chọn lọc chủ trương đầu tư dự án. Chủ động xử lý một vài thiếu sót, tồn ở, hạn chế trong quy trình thực hiện một vài dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, sản xuất; tạo điều kiện thúc đẩy nhanh công đoạn thực hiện một vài dự án đầu tư, chắc chắn đúng quy định của pháp luật.

3 đại gia địa ốc bắt tay đầu tư, bán độc quyền dự án 2 tỷ USD ở Đà Nẵng

Theo Ninh Phan

Tiền Phong

Bạn đang xem chuyên mục tin tuc tong hop waterinasuites.info của https://waterinasuites.info

Tìm hiểu thêm tài liệu:

==> Cho thuê Vinhomes Central Park Tân Cảng Bình Thạnh giá rẻ
==> Cho thuê Vinhomes Golden River Ba Son Quận 1 giá rẻ
==> Dự án Căn hộ De La Sol Capitaland
==> Dự án SwanBay Đại Phước
==> Dự án Swan Park Nhơn Trạch Đồng nai

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *