Hướng đến 23 triệu nông dân Việt, sàn chuyển nhượng nông sản áp dụng công nghệ blockchain của 6 KH trẻ TPHCM trở thành quán quân cuộc thi sáng tạo xã hội – Ảnh 2.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *