Các bài báo kỹ thuật, nội dung và tài nguyên dành cho các Chuyên gia CNTT làm việc trong lĩnh vực công nghệ của Microsoft

Bạn đang xem: làm cách nào để khắc phục lỗi máy chủ rpc không khả dụng?

Giới thiệu

Cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC) là một kỹ thuật giao tiếp giữa các quá trình để cho phép phần mềm máy khách và máy chủ giao tiếp trên mạng. Giao thức RPC dựa trên mô hình máy khách / máy chủ. Máy khách thực hiện một cuộc gọi thủ tục có vẻ là cục bộ nhưng
thực sự chạy trên một máy tính từ xa. Trong quá trình này, các đối số gọi thủ tục được gói lại và chuyển qua mạng tới máy chủ. Các đối số sau đó được giải nén và chạy trên máy chủ. Kết quả một lần nữa được nhóm lại và chuyển lại cho khách hàng,
nơi nó được chuyển đổi thành giá trị trả về cho lệnh gọi thủ tục của khách hàng.

RPC được sử dụng bởi một số thành phần trong Windows Server, chẳng hạn như Dịch vụ Nhân bản Tệp (FRS), Nhân bản Thư mục Hoạt động, Dịch vụ Chứng chỉ, DCOM, nối miền, DCPromo và RDP, NLB và Cụm, Microsoft Operations Master, Exchange và SQL .

Máy chủ RPC

Máy chủ RPC là một giao diện truyền thông được cung cấp bởi một ứng dụng hoặc dịch vụ cho phép các máy khách từ xa kết nối, chuyển lệnh và truyền dữ liệu bằng giao thức RPC. Một ví dụ điển hình của máy chủ RPC là Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange
Máy chủ là ứng dụng chạy trên máy tính cung cấp giao diện truyền thông RPC cho máy khách RPC.

Một ứng dụng sẽ đăng ký máy chủ RPC của nó với dịch vụ Bản đồ điểm cuối (EPM) của hệ điều hành để máy khách từ xa có thể xác định vị trí máy chủ RPC. Khi ứng dụng đăng ký với EPM, nó sẽ chỉ ra địa chỉ IP và cổng TCP mà nó là
đang nghe.

Khách hàng RPC

Máy khách RPC là một ứng dụng chạy trên bất kỳ máy tính cụ thể nào sử dụng giao thức RPC để giao tiếp với máy chủ RPC. Một ví dụ về máy khách RPC điển hình là ứng dụng Microsoft Outlook.

LƯU Ý: Trong tài liệu này, các điều khoản máy chủ RPC
Máy khách RPC đề cập đến ứng dụng chạy ở cả hai đầu của giao tiếp RPC.


Quay lại đầu trang

Các bản sửa lỗi nhanh RPC

Các nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi RPC bao gồm:

 • Lỗi khi phân giải tên DNS hoặc NetBIOS.
 • Dịch vụ RPC hoặc các dịch vụ liên quan có thể không chạy.
 • số lượng kết nối Sự cố với kết nối mạng.
 • Chia sẻ tệp và máy in không được bật.

Sử dụng các quy trình sau để chẩn đoán và sửa chữa các nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi RPC.

Không thể phân giải tên DNS hoặc NetBIOS trong môi trường Active Directory.

 1. Sử dụng các lệnh sau để xác minh DNS đang hoạt động cho tất cả DC hoặc DC cụ thể:
 • Để có trạng thái DNS cho tất cả DC trong rừng, hãy chạy lệnh sau:
  • DCDIAG / TEST: DNS / V / E /F:<filename.log>
  • Công tắc “/ e” chạy kiểm tra DNS đối với tất cả các DC trong Khu rừng Thư mục Hoạt động
 • Để có được tình trạng DNS trên một DC, hãy chạy lệnh bên dưới.
  • DCDIAG / TEST: DNS / V / S: & lt; DCNAME & gt; /F:<filename.log>
  • Công tắc “/ s:” chạy kiểm tra DNS với bộ điều khiển miền cụ thể.
 • Để xác minh rằng bộ điều khiển miền có thể được định vị cho một miền cụ thể, hãy chạy lệnh bên dưới.
  • NLTEST / DSGETDC: & lt; NetBIOS hoặc tên miền DNS & gt;
 1. Các máy chủ và máy khách đang gặp lỗi phải được kiểm tra để xác minh rằng chúng được định cấu hình với máy chủ DNS thích hợp. Máy chủ không được trỏ đến máy chủ DNS của ISP trong phần máy chủ DNS thay thế hoặc ưu tiên của TCP / IP
  cài đặt. Máy chủ DNS của ISP chỉ nên được sử dụng làm trình chuyển tiếp trong DNS.
 1. Đảm bảo rằng ít nhất một bản ghi DNS chính xác được đăng ký trên mỗi bộ điều khiển miền.
  • Để đảm bảo rằng bản ghi DNS chính xác được đăng ký trên mỗi bộ điều khiển miền, hãy tìm đối tác sao chép Active Directory của máy chủ này chạy DNS.
  • Mở DNSManager và lần lượt kết nối với từng đối tác sao chép này.
  • Tìm đăng ký bản ghi tài nguyên máy chủ (A) cho máy chủ này trên từng bộ điều khiển miền của đối tác nhân bản khác.
  • Xóa các bản ghi máy chủ (A) không có địa chỉ IP tương ứng với bất kỳ địa chỉ IP nào của máy chủ này.
  • Nếu bộ điều khiển miền không có bản ghi máy chủ (A) cho máy chủ này, hãy thêm ít nhất một bản ghi tương ứng với địa chỉ IP trên máy chủ này. (Nếu có nhiều địa chỉ IP cho máy chủ này, hãy thêm ít nhất một địa chỉ trên cùng mạng với bộ điều khiển miền
   bạn đang cập nhật.)
 1. Việc phân giải tên cũng có thể không thành công với lỗi Máy chủ RPC không khả dụng nếu NetBIOS qua TCP / IP bị tắt trên tab CHIẾN THẮNG trong phần nâng cao của thuộc tính TCP / IP. Cài đặt NetBIOS qua TCP / IP phải được bật hoặc mặc định (sử dụng DHCP).
 1. Xác minh rằng một tên miền nhãn duy nhất không được định cấu hình. Các tên DNS không chứa hậu tố như .com, .corp, .net, .org hoặc .local được coi là các tên DNS nhãn đơn. Microsoft không khuyến khích sử dụng các tên miền nhãn đơn vì
  chúng không thể được đăng ký với công ty đăng ký Internet và các thành viên miền không thực hiện cập nhật động cho các vùng DNS nhãn đơn. Bài báo cơ sở kiến ​​thức
  826743 – “Khách hàng không thể đăng ký động bản ghi DNS trong miền nhãn đơn” cung cấp hướng dẫn về cách định cấu hình miền của bạn để cho phép đăng ký động các bản ghi DNS trong miền nhãn duy nhất.

Dịch vụ RPC hoặc các dịch vụ liên quan có thể không được khởi động

Xác minh trạng thái và kiểu khởi động cho các dịch vụ định vị RPC và RPC trên máy chủ gặp lỗi:

 1. Theo mặc định, bộ điều khiển miền Windows server 2003 và máy chủ thành viên đều phải khởi động dịch vụ RPC và được đặt thành Khởi động tự động và dịch vụ Định vị RPC dừng và đặt thành Khởi động thủ công.
 2. Bộ điều khiển miền Windows 2000 nên đặt cả dịch vụ RPC và RPC Locator để khởi động và khởi động tự động, trong khi các máy chủ thành viên Windows 2000 phải khởi động dịch vụ RPC và đặt thành khởi động tự động trong khi dịch vụ định vị RPC phải
  được khởi động và đặt thành khởi động thủ công.
 3. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với dịch vụ RPC hoặc cài đặt dịch vụ Bộ định vị RPC, hãy khởi động lại máy tính, sau đó kiểm tra lại sự cố.
 4. Các dịch vụ bổ sung có thể dẫn đến lỗi “Máy chủ RPC không khả dụng” là dịch vụ trình trợ giúp TCP / IP NetBIOS, dịch vụ Hệ thống tệp phân tán và dịch vụ Đăng ký từ xa. Cả hai dịch vụ này phải được đặt thành tự động và bắt đầu. Khóa Kerberos
  Trung tâm phân phối (KDC) phải được Khởi động và Tự động trên Windows 2000 và Windows 2003 DC. Nó không nên được khởi động và đặt thành Vô hiệu hóa trong tất cả các trường hợp khác.


Quay lại đầu trang

Kết nối mạng

Xác minh rằng các cổng mà RPC cần có đang mở

Xác minh rằng các cổng lớn hơn 1024 không bị chặn. Khách hàng kết nối với RPC Endpoint Mapper trên cổng 135. Sau đó, RPC Endpoint Mapper sẽ thông báo cho khách hàng biết cổng nào được chỉ định ngẫu nhiên trong khoảng 1024-65535 mà một dịch vụ được yêu cầu đang bật.

Các cổng có thể bị chặn bởi tường lửa phần cứng hoặc tường lửa phần mềm. Tường lửa phần mềm bao gồm Tường lửa kết nối Internet trên máy tính chạy Windows Server 2003 hoặc Windows XP và Tường lửa Windows trên máy tính chạy Windows Vista, Windows 7, Windows
Máy chủ 2008 và Windows Server 2008 R2. Máy tính cũng có thể được cài đặt phần mềm tường lửa của bên thứ ba hoặc phần mềm chống vi-rút có chức năng tường lửa tích hợp. Theo mặc định, cổng 135 TCP / UDP và cổng 1024-65535 TCP phải được mở để RPC hoạt động. Bạn
có thể hạn chế các cổng lớn hơn 1024 mà RPC sử dụng. Tuy nhiên, RPC Endpoint Mapper luôn ở trên cổng 135.

Chia sẻ tệp và máy in không được bật

Chia sẻ Tệp và Máy in cho Mạng Microsoft sẽ tạo ra lỗi Máy chủ RPC không khả dụng ”khi bạn cố gắng xem hoặc quản lý các dịch vụ trên máy tính từ xa bằng phần đính kèm Dịch vụ. Xem ví dụ sau:

Không thể mở cơ sở dữ liệu trình quản lý kiểm soát dịch vụ trên \\ & lt; máy tính & gt ;.

Lỗi 1722: Máy chủ RPC không khả dụng.

Thông báo lỗi này có thể xảy ra nếu cấu phần Chia sẻ Tệp và Máy in cho Mạng Microsoft không được bật trên máy tính từ xa.

Gỡ rối RPC

Quá trình một máy khách RPC kết nối với máy chủ RPC có thể được chia thành bốn giai đoạn. Hướng dẫn khắc phục sự cố này sẽ thảo luận về các sự kiện xảy ra ở mỗi giai đoạn, cách kiểm tra các sự kiện này và cách xác định xem giai đoạn có hoàn thành thành công hay không.

Giai đoạn 1: Phân giải tên: Phân giải tên là hành động phân giải tên thành một địa chỉ IP. Điều này thường có hai dạng: Độ phân giải tên NetBIOS hoặc Độ phân giải tên DNS phổ biến hơn.

Giai đoạn 2: Thiết lập phiên TCP: Thiết lập phiên TCP là hành động thiết lập kết nối TCP giữa máy khách RPC và máy chủ RPC. Các phiên TCP sẽ được khởi tạo bởi máy khách RPC thông qua bắt tay 3 chiều TCP với RPC
máy chủ.

Giai đoạn 3: Khám phá RPC: Khi một máy khách muốn kết nối với máy chủ RPC được cung cấp bởi ứng dụng, nó sẽ liên hệ với máy tính lưu trữ Máy chủ RPC và khám phá cách kết nối với Máy chủ RPC.

Giai đoạn 4: Giao tiếp RPC: Giao tiếp RPC là hành động thực hiện các yêu cầu RPC tới điểm cuối ứng dụng và nhận phản hồi RPC từ ứng dụng này.

Dữ liệu cần thiết để khắc phục sự cố:

 • Xác định máy khách và máy chủ báo cáo lỗi RPC. Xác định các máy chủ DNS và WINS được sử dụng bởi các máy tính này. Để làm điều này:
  • Trên mỗi máy, mở dấu nhắc lệnh và chạy ipconfig / all .
  • Xác định địa chỉ IP của cả hai máy. Nếu máy chủ là một phần của cụm, hãy lấy cả địa chỉ IP tài nguyên cụm. Xác định máy chủ DNS và máy chủ WINS mà máy khách RPC được cấu hình để sử dụng.
Xem Thêm  Cách khắc phục sai thời gian trên đồng hồ trong Windows 10 - cách sửa thời gian trên windows 10

Lưu ý: Bạn cũng có thể lấy thông tin này bằng cách mở Control Panel \ Network and Sharing Center nhấp vào Local Area Connection và chọn Properties.

 • Xác định (các) ứng dụng báo cáo Máy chủ RPC Không khả dụng
 • Theo dõi mạng đồng thời (sử dụng Wireshark, Netmon hoặc trình dò ​​tìm mạng tương đương) từ các máy lưu trữ máy khách RPC và Máy chủ RPC trong khi tái tạo tác vụ dẫn đến lỗi “Máy chủ RPC Không khả dụng”.
  • Trước tiên, quá trình chụp mạng trên cả hai máy chủ phải được bắt đầu.
  • Từ dấu nhắc lệnh trên máy khách, hãy chạy ipconfig / flushdns và nbtstat –R để xóa bộ nhớ đệm phân giải tên.
  • Tạo lại lỗi.
  • Dừng các dấu vết và lưu chúng.


Quay lại đầu trang

Độ phân giải tên

Phân giải tên bao gồm một hoặc có thể nhiều truy vấn NetBIOS hoặc DNS để định vị địa chỉ IP cho Máy chủ RPC. Khắc phục sự cố trong giai đoạn này yêu cầu xác minh rằng phản hồi có được nhận cho yêu cầu phân giải tên hay không và phản hồi có chứa
địa chỉ IP chính xác cho máy chủ RPC. So sánh địa chỉ IP được báo cáo bởi DNS hoặc NetBIOS trong theo dõi mạng cho máy chủ với các địa chỉ IP bạn đã lưu ý trước đó. Nếu nó không khớp, hãy kiểm tra DNS và WINS và lưu ý nếu có sự khác biệt.

Độ phân giải tên DNS

Để xác định Độ phân giải tên DNS trong theo dõi mạng, hãy sử dụng bộ lọc sau trong Network Monitor hoặc Wireshark: dns. Quá trình phân giải DNS sẽ được thực hiện tại máy khách, vì vậy hãy mở theo dõi mạng được lấy từ máy khách RPC. Bạn sẽ tìm kiếm một gói
đó là truy vấn từ máy khách đến máy chủ DNS và sau đó là gói phản hồi từ máy chủ DNS. Nó sẽ giống như sau:

Nếu dấu vết hiển thị địa chỉ IP chính xác cho máy chủ RPC được máy chủ DNS trả về, hãy chuyển sang Thiết lập phiên TCP.

Nếu dấu vết không hiển thị địa chỉ IP chính xác được trả về hoặc bạn không thấy bất kỳ câu trả lời nào từ máy chủ DNS, hãy tham khảo các tài nguyên sau để giúp khắc phục sự cố phân giải tên DNS.

Để biết chi tiết về cách khắc phục sự cố DNS liên quan đến Active Directory, hãy truy cập
tại đây
.

Để khắc phục sự cố DNS chung:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;330511

Độ phân giải tên NetBIOS

Truy vấn NetBIOS có hai dạng, WINS hoặc NetBIOS Broadcast. WINS sẽ bao gồm một truy vấn unicast tới máy chủ WINS và phản hồi từ máy chủ WINS.

Các chương trình phát sóng NetBIOS là các truy vấn được phát tới tất cả các máy chủ trên mạng con cục bộ, do đó, độ phân giải tên được giới hạn ở chỉ các máy chủ trên mạng con. Máy chủ có tên được liệt kê trong NetBIOS Broadcast sẽ phản hồi bằng địa chỉ IP của nó.

Để xác định Độ phân giải tên NetBIOS trong một dấu vết mạng, hãy sử dụng bộ lọc sau trong Giám sát mạng – “nbtns”. Đối với Wireshark, hãy sử dụng bộ lọc sau – nbns ”. Nếu theo dõi cho thấy một giải pháp thành công bằng cách sử dụng truy vấn WINS hoặc NetBIOS, hãy chuyển sang Phiên TCP
Sự thành lập.

Để biết thêm chi tiết về cách gỡ rối NetBIOS Name Resolution này:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc940110.aspx

Thiết lập phiên TCP

Các phiên TCP luôn bắt đầu bằng cách bắt tay 3 chiều TCP. Cái bắt tay sẽ tương tự như những gì được hiển thị bên dưới. RPC Client sẽ gửi gói đầu tiên, được gọi là gói SYN. Máy tính lưu trữ Máy chủ RPC sẽ gửi phản hồi SYN / ACK, sau đó
RPC Client sẽ gửi một gói ACK.

Các tình huống có thể khiến phiên TCP không thành công

Nếu tường lửa hoặc sự cố mạng là thủ phạm, rất có thể lỗi sẽ xảy ra trong giai đoạn này. Để chẩn đoán điều này, bạn sẽ muốn xem xét các dấu vết mạng được lấy từ Máy khách RPC và Máy chủ RPC. Nếu tường lửa hoặc thiết bị mạng khác đang gây ra sự cố
nó thường sẽ biểu hiện dưới dạng một RPC Client truyền lại gói TCP SYN khoảng 3 giây sau khi TCP SYN đầu tiên được gửi đi. Điều này có thể được nhìn thấy trong theo dõi mạng Netmon bằng cách sử dụng đặc tả bộ lọc hiển thị của “tcpsynretransmit == 1”. Trong các trường hợp khác, tường lửa
sẽ cho phép bắt tay 3 bước thành công nhưng có thể chặn các gói RPC do nội dung của gói ở mức cao hơn. Trong những trường hợp này, có thể thấy việc truyền lại gói RPC trong vòng nửa giây kể từ khi gói ban đầu được gửi đi. Để xác định
điều kiện này trong theo dõi mạng Netmon sử dụng đặc tả bộ lọc hiển thị của “tcpretransmit == 1”. Để xem một trong các điều kiện truyền lại này trong một dấu vết được thực hiện bằng Wireshark, hãy sử dụng đặc tả bộ lọc hiển thị của “tcp.analysis.retransmission”.

Nếu tường lửa hoặc sự cố mạng là thủ phạm, thì rất có thể lỗi sẽ xảy ra trong giai đoạn này. Để chẩn đoán điều này, bạn sẽ muốn xem xét các dấu vết mạng được lấy từ Máy khách RPC và Máy chủ RPC. Nếu tường lửa hoặc thiết bị mạng khác đang gây ra sự cố, nó thường sẽ biểu hiện dưới dạng một RPC Client truyền lại gói TCP SYN khoảng 3 giây sau khi TCP SYN đầu tiên được gửi đi. Điều này có thể được nhìn thấy trong theo dõi mạng Netmon bằng cách sử dụng đặc tả bộ lọc hiển thị của “tcpsynretransmit == 1”. Trong các trường hợp khác, tường lửa sẽ cho phép bắt tay 3 bước thành công nhưng có thể chặn các gói RPC do nội dung của gói ở mức cao hơn. Trong những trường hợp này, có thể thấy việc truyền lại gói RPC trong vòng nửa giây kể từ khi gói ban đầu được gửi đi. Để xác định điều kiện này trong theo dõi mạng Netmon, hãy sử dụng đặc tả bộ lọc hiển thị của “tcpretransmit == 1”. Để xem một trong các điều kiện truyền lại này trong một dấu vết được thực hiện bằng Wireshark, hãy sử dụng thông số kỹ thuật bộ lọc hiển thị của “tcp.analysis.retransmission”.

Máy chủ RPC không tích cực lắng nghe.

Trước đó, đã lưu ý rằng Máy chủ RPC sẽ tự đăng ký và lắng nghe trên một cổng và địa chỉ IP cụ thể của máy tính chủ. Nếu vì lý do nào đó mà không thành công, lớp TCP sẽ trả lời gói SYN từ máy khách bằng một gói Đặt lại.

Một thiết bị ở giữa Máy khách RPC và Máy chủ RPC sẽ đặt lại nỗ lực kết nối.

Trong dấu vết phía máy khách, nó sẽ xuất hiện như thể máy chủ đã gửi Thiết lập lại TCP trong khi dấu vết từ máy chủ cho biết máy khách là nguồn của Thiết lập lại TCP.

Đối với cả hai trường hợp này, hãy kiểm tra sự hiện diện của gói Đặt lại trong bắt tay ba chiều TCP bằng cách sử dụng đặc tả bộ lọc hiển thị của “TCP.flags.reset == 1”.

Để gỡ rối ở bước này, hãy xem các phần sau trong tài liệu này:

Nếu bắt tay 3 bước thành công, hãy tiếp tục đến giai đoạn Khám phá RPC .


Quay lại đầu trang

Khám phá RPC

Giai đoạn Khám phá RPC sẽ xảy ra theo một trong hai cách. Trong cả hai phương pháp, máy khách sẽ biết mã định danh cho Máy chủ RPC mà nó muốn liên hệ và sẽ cung cấp mã đó cho máy tính lưu trữ Máy chủ RPC và hỏi thông tin về cách liên hệ với Máy chủ RPC.
Giá trị nhận dạng khác nhau tùy thuộc vào phương pháp được sử dụng và ứng dụng khách RPC sẽ biết trước phương thức mà nó muốn sử dụng.

Khám phá – RPC qua TCPIP

Phương pháp này là một quy trình gồm hai bước. Đầu tiên, máy khách RPC sẽ liên hệ với Bộ ánh xạ điểm cuối (EPM) trên máy lưu trữ Máy chủ RPC để tìm ra cổng và địa chỉ IP mà Máy chủ đang nghe. Sau khi hoàn thành thành công việc này, máy khách RPC sẽ
liên hệ trực tiếp với Máy chủ RPC trên địa chỉ IP và Cổng được chỉ định. Dưới đây là một mẫu về cái này trông như thế nào và giải thích từng bước bên dưới nó. Bước này phụ thuộc vào việc thiết lập phiên TCP thành công hai lần, đầu tiên đối với EPM và sau đó là
Máy chủ RPC.

 1. Máy khách RPC sẽ mở một phiên TCP có cổng TCP 135 trên máy tính lưu trữ Máy chủ RPC quan tâm. Điều này có thể được chọn bằng cách sử dụng cú pháp bộ lọc sau trong Netmon hoặc Wireshark: “tcp.port == 135”
 2. Máy khách RPC sẽ gửi yêu cầu RPC Bind bằng cách sử dụng UUID của End Point Mapper và RPC EPM sẽ phản hồi bằng gói Bind ACK.
 3. Máy khách RPC sẽ thực hiện một yêu cầu MAP tới EPM để định vị địa chỉ IP và cổng của Máy chủ RPC quan tâm, xác định Máy chủ RPC dựa trên UUID của nó.
 4. EPM sẽ gửi lại Phản hồi MAP cho biết IP và cổng mà Máy chủ RPC đang nghe.
 5. Máy khách RPC sau đó sẽ mở một phiên TCP với IP và cổng mà nó nhận được trong phản hồi EPM MAP.
 6. Máy khách sẽ gửi Yêu cầu ràng buộc RPC đến Máy chủ RPC chỉ định UUID của ứng dụng Máy chủ RPC và sẽ lấy lại ACK RPC từ Máy chủ RPC.
 7. Sẽ có một Yêu cầu / Phản hồi theo ngữ cảnh thay thế RPC trong đó quá trình xác thực sẽ diễn ra. Nếu lỗi được ghi ở đây, hãy xem phần sau để được trợ giúp xác định lý do tại sao lỗi xảy ra:

  Xác thực
 8. Thực hiện một số hoạt động RPC… (Chuyển đến giai đoạn Giao tiếp RPC)

Khám phá – RPC Qua SMB

Phương pháp thứ hai mà Máy khách RPC có thể sử dụng để liên hệ với Máy chủ RPC là RPC qua SMB. Phương pháp này phụ thuộc vào lần đầu tiên thiết lập một phiên SMB với máy tính lưu trữ Máy chủ RPC và sau đó sử dụng giao thức Ống được đặt tên để giao tiếp bằng RPC. Vì vậy, trong
có một số cấp độ đóng gói – RPC trên Ống được đặt tên qua SMB trên TCP. Chúng tôi sẽ không đề cập đến thiết lập phiên SMB trong tài liệu này và việc thiết lập phiên TCP đã được thảo luận.

Xem Thêm  Khắc phục lỗi Rundll32.exe trong Windows 10 trong một vài bước đơn giản - cách sửa lỗi rundll windows 10

Với phiên TCP và SMB đã mở thành công, tiếp theo:

 1. Máy khách RPC sẽ cấp một SMB TreeConnectAndX cho tên cây “IPC $”. Đây là một chia sẻ ẩn đặc biệt cho giao tiếp giữa các quá trình. Nó sẽ nhận được phản hồi tích cực từ máy tính lưu trữ RPC Server.
 2. Máy khách RPC sau đó sẽ phát hành SMB NTCreateAndX cho tên của PIPE của Ứng dụng máy chủ RPC và sẽ nhận được phản hồi tích cực. Một số ví dụ:

EVENTLOG = Dịch vụ nhật ký sự kiện

winreg = Đăng ký từ xa

svcctl = Trình quản lý Kiểm soát Dịch vụ

srvsvc = Dịch vụ Máy chủ

 1. Tiếp theo là bắt tay Bind. Điều này là để “ràng buộc” máy khách RPC với máy chủ RPC. Có tổng cộng bốn gói liên quan:
  1. Yêu cầu liên kết Máy khách RPC có chứa UUID của Máy chủ RPC mong muốn.
  2. Phản hồi Ghi AndX từ Máy chủ RPC
  3. Yêu cầu Đọc AndX từ Máy khách RPC.
  4. Phản hồi ràng buộc ACK từ Máy chủ RPC.
 2. Tại thời điểm này, một yêu cầu RPC tới thành phần máy chủ RPC được mong đợi.

Giao tiếp RPC

Tại thời điểm này, giao tiếp RPC đang diễn ra giữa Máy khách RPC và Máy chủ RPC. Các bước khắc phục sự cố liên quan ở giai đoạn này chủ yếu dựa trên ứng dụng báo cáo lỗi RPC.

Để biết các quy trình hoặc dịch vụ của Active Directory, vui lòng xem
Các triệu chứng Active Directory
.

Đối với các lỗi RPC liên quan đến Microsoft Exchange, vui lòng xem:
Phân tích lưu lượng Exchange RPC qua TCP / IP


Quay lại đầu trang

Cách xác định lưu lượng RPC trong một dấu vết

Lưu lượng mạng RPC có thể có nhiều dạng. Điều quan trọng là phải hiểu biểu mẫu nào đang được sử dụng để xác định phiên TCP nào chịu trách nhiệm về giao tiếp RPC.

RPC qua TCPIP

Điều này đôi khi được gọi là RPC truyền thống hoặc RPC dựa trên ổ cắm. Ví dụ về điều này là Outlook không có “Outlook ở bất kỳ đâu” hoặc không có cài đặt http được định cấu hình. Phiên TCP trên cổng TCP 135 được thiết lập với máy chủ RPC. Để xem lưu lượng truy cập này trong
một dấu vết sử dụng bộ lọc: “tcp.port == 135”. Phiên này sẽ được sử dụng trong giai đoạn Khám phá RPC để định vị điểm cuối của ứng dụng mong muốn.

RPC qua HTTP

Kết nối RPC cho các máy chủ được kết nối Internet thường sẽ sử dụng RPC qua HTTP để vượt qua tường lửa. Có thể thấy một số ví dụ về điều này với Cổng dịch vụ đầu cuối, Outlook Web Access, Outlook qua “Outlook mọi nơi”. Giao tiếp này sẽ được
được thiết lập trên một hoặc nhiều kết nối tới cổng TCP 80 hoặc 443 (SSL). Vì điều này thường đi qua mạng công cộng, SSL hoặc TCP cổng 443 là phương pháp phổ biến hơn. Sử dụng bộ lọc “tcp.port == 80 hoặc tcp.port == 443” để xác định một trong hai biểu mẫu bên trong theo dõi mạng.

RPC qua cổng HTTP 80

Đối với các phiên qua cổng TCP 80, các yêu cầu HTTP được liên kết với RPC qua HTTP sẽ bao gồm tiêu đề UserAgent có chứa văn bản “OutlookConnectorDS” và số phiên bản của trình kết nối.

RPC qua Cổng HTTP 443

Các phiên sử dụng cổng TCP 443 ban đầu sẽ thiết lập phiên TLS. Sau thương lượng TLS này, TCP Payload sẽ được mã hóa trong TLS / SSL và nội dung của các khung sẽ không thể đọc được trong dấu vết. Trong giai đoạn này, hãy tìm các lỗi do không đúng
chứng chỉ, danh sách thu hồi chứng chỉ không truy cập được hoặc chuỗi chứng chỉ không đáng tin cậy.

Để biết thêm thông tin về cách gỡ rối SSL / TLS, hãy xem:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc783349(WS.10).aspx


Quay lại đầu trang

RPC qua SMB hay còn gọi là “Ống được đặt tên”

RPC cũng có thể tận dụng các phiên SMB cho mục đích giao tiếp RPC. Một số ví dụ về điều này có thể được nhìn thấy với Quản lý máy tính hoặc dịch vụ Đăng ký từ xa. Với việc sử dụng RPC qua SMB:

 1. Thiết lập kết nối TCP trên cổng TCP 139 hoặc 445.
 2. Thương lượng yêu cầu / phản hồi phương ngữ
 3. Yêu cầu / phản hồi SessionSetupANDX. Trình tự này được sử dụng để thiết lập Phiên SMB. Xác thực xảy ra trong quá trình trao đổi SessionSetupANDX.

Nếu xảy ra lỗi ở bước 1, hãy xem các bước khắc phục sự cố bổ sung, xem:
Chia sẻ tệp và máy in
.

Xác thực Kerberos

Nếu Kerberos được sử dụng và máy khách hiện không có vé Kerberos cho máy chủ RPC, ngay sau khi nhận được phản hồi Phương thức thương lượng, máy khách sẽ nhận được vé Kerberos cho Tên máy chủ / cifs SPN của máy chủ RPC . Trao đổi này
sẽ xảy ra qua cổng Kerberos Cổng TCP hoặc UDP 88 giữa máy khách và Bộ điều khiển miền. SessionSetupANDX theo sau và sẽ bao gồm một yêu cầu SessionSetupANDX duy nhất bao gồm vé Kerberos, theo sau là một phản hồi SessionSetupANDX cho biết
xác thực thành công hay thất bại.

Để biết các bước khắc phục sự cố bổ sung trong quá trình xác thực, hãy xem
Xác thực
.

Xác thực NTLM

Nếu NTLM được sử dụng, SessionSetup sẽ dẫn đến phản hồi SessionSetupANDX với trạng thái STATUS_MORE_PROCESSING_REQUIRED. Phản hồi này bao gồm thách thức NTLM. Yêu cầu SessionSetupANDX tiếp theo sẽ bao gồm thông tin đăng nhập được băm của máy khách.
Tại thời điểm này, máy chủ RPC phải xác thực thông tin xác thực do người dùng cung cấp. Để thực hiện việc này, máy chủ RPC sẽ liên hệ với bộ điều khiển miền và xác thực thông tin đăng nhập với dịch vụ netlogon, thông qua RPC, trên bộ điều khiển miền. Nếu điều này thành công,
máy chủ RPC sau đó sẽ trả lời máy khách bằng Phản hồi SessionSetupANDX cho biết STATUS_SUCCESS.

Để biết các bước khắc phục sự cố bổ sung trong quá trình xác thực, hãy xem
Xác thực
.

Gỡ rối xác thực

Xác minh rằng xác thực đang hoạt động chính xác bằng cách kiểm tra Độ lệch thời gian, Phân mảnh UDP hoặc Vương quốc Kerberos không hợp lệ.

 • Độ lệch thời gian có thể được xác minh bằng cách chạy net time / querysntp và net time / setsntp: & lt; tên máy chủ PDCe & gt ;. Công tắc / querysntp cho phép bạn xác định xem một DC cụ thể có được định cấu hình thủ công làm máy chủ thời gian có thẩm quyền hay không. Tên máy chủ / setsntp: & lt; PDCe & gt; công tắc điện
  có thể được sử dụng để đồng bộ hóa máy tính nhận lỗi với trình giả lập PDC. Trình giả lập PDC là máy chủ thời gian có thẩm quyền theo mặc định.
 • Phân mảnh UDP có thể gây ra lỗi sao chép có vẻ như nguồn máy chủ RPC không khả dụng. Các triệu chứng của phân mảnh UDP là gốc rễ của vấn đề này bao gồm khách hàng không thể đăng nhập vào miền, quản trị viên không thể
  kết hợp máy tính với miền và ID sự kiện 40960 & amp; 40961 lỗi với nguồn LSASRV và lỗi Kerberos với ID sự kiện là 10 trong nhật ký hệ thống.

  Bài viết cơ sở kiến ​​thức 244474 – “Cách buộc Kerberos sử dụng TCP thay vì UDP trong Windows Server 2003, trong Microsoft Windows và XP và trong Microsoft Windows 2000” cung cấp các bước để giải quyết vấn đề này
  vấn đề.

 • Khu vực Kerberos không chính xác cũng có thể nằm ở gốc của máy chủ RPC, không có sự cố. Các triệu chứng sẽ gặp phải khi vùng Kerberos không chính xác bao gồm các lỗi sau khi mở công cụ quản lý AD:

  Không thể xác định được Quy ước đặt tên vì: Không thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xác thực. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để xác minh rằng miền của bạn được định cấu hình đúng và hiện đang trực tuyến.

  -hoặc-

  Không thể xác định thông tin đặt tên vì: Không thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xác thực. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để xác minh rằng miền của bạn được định cấu hình đúng cách và hiện đang trực tuyến.

  Để xác minh rằng vùng Kerberos chính xác được định cấu hình, hãy làm theo các bước trong 837513 – “Bộ điều khiển miền hoạt động không chính xác”.

1. Nếu bạn đang gặp sự cố sao chép và nhận được lỗi máy chủ RPC không khả dụng như được báo cáo trong repadmin / showreps bên dưới, hãy sử dụng Portqry hoặc Network Monitor để xác định xem lưu lượng RPC có đang bị chặn hay không là bước đầu tiên khi thử
để khắc phục lỗi Máy chủ RPC không khả dụng.

[Kiểm tra bản sao, DC2] Nỗ lực sao chép gần đây không thành công:

Từ DC1 đến DC2

Ngữ cảnh đặt tên: CN = Giản đồ, CN = Cấu hình, DC = xl

Việc sao chép tạo ra lỗi (1722):

Máy chủ RPC không khả dụng.

Lỗi xảy ra lúc 2003-10-30 11: 59.47.

Thành công gần đây nhất xảy ra vào lúc 2003-10-28 20: 50.22.

26 lần thất bại đã xảy ra kể từ lần thành công cuối cùng.

[DC1] DsBind () không thành công với lỗi 1722,

Máy chủ RPC không khả dụng ..

Nguồn vẫn bị ngắt. Vui lòng kiểm tra máy.

Bermuda \ DC1 ​​qua đối tượng RPCGuid: 28c78c72-3c95-499a-bcda137a250f069f

Lần thử cuối cùng @ 2003-10-30 11: 58.15 không thành công, kết quả là 1722:

Máy chủ RPC không khả dụng.

Khắc phục sự cố: Nếu Chính sách bảo mật IP trong Active Directory có Giá trị được chỉ định cho máy chủ (Yêu cầu bảo mật) được đặt thành Có thì những lỗi này sẽ dẫn đến. Bài viết cơ sở kiến ​​thức 313190
– “Cách sử dụng danh sách bộ lọc IP IPSec trong Windows 2000” cung cấp thông tin chi tiết về nơi kiểm tra các cài đặt này và thêm thông tin về tác động của chúng.

2. Nếu bạn đang chặn tất cả lưu lượng ICMP giữa các trang web AD riêng biệt, bạn sẽ nhận được các lỗi bên dưới trong đầu ra của DCDIAG khi cố gắng sao chép giữa các trang web:

Máy chủ thử nghiệm: contoso \ DC1 ​​

Bắt đầu thử nghiệm: Các lần lặp lại

* Kiểm tra bản sao

[Kiểm tra bản sao, DC1] Nỗ lực sao chép gần đây không thành công:

Từ DC2 đến DC1

Bối cảnh đặt tên: CN = Giản đồ, CN = Cấu hình, DC = litware, DC = com

Việc sao chép tạo ra lỗi (1722):

Máy chủ RPC không khả dụng.

Lỗi xảy ra lúc 2003-08-24 23: 00.51.

Thành công cuối cùng xảy ra lúc (không bao giờ).

553 lần thất bại đã xảy ra kể từ lần thành công cuối cùng.

Xem Thêm  Máy tính xách tay đại học tốt nhất năm 2022 - máy tính xách tay tốt nhất cho sinh viên đại học

[DC2] DsBind () không thành công với lỗi 1722,

Máy chủ RPC không khả dụng ..

Nguồn vẫn bị ngắt. Vui lòng kiểm tra máy.

CẢNH BÁO THUẬT TOÁN THAY THẾ

DC1: Đang đồng bộ hóa hoàn toàn

từ DC2 đến DC1

Việc sao chép các thay đổi mới theo con đường này sẽ bị trì hoãn.

[DC2] Kết nối LDAP không thành công với lỗi 58,

Máy chủ được chỉ định không thể thực hiện thao tác được yêu cầu.

Khắc phục sự cố: Để giải quyết vấn đề này, hãy loại bỏ hạn chế lưu lượng ICMP giữa các bộ điều khiển miền. Khi thiết lập phiên RPC trước khi sao chép AD, lưu lượng ICMP được sử dụng. Nếu ICMP không thành công, thì việc thiết lập phiên RPC cũng vậy,
và do đó sao chép AD cũng không thành công. ISA 2004 có thể ngăn lưu lượng ICMP ngoại trừ các máy tính được chỉ định trong bộ máy tính Máy tính Quản lý Từ xa có thể được cấu hình trong chính sách hệ thống.

3. Lỗi sau sẽ xuất hiện khi cố gắng kết nối với máy tính.

“Không thể quản lý máy tính & lt; \\ servername.domain.local & gt;. Không tìm thấy đường dẫn mạng. Máy chủ RPC không khả dụng.

Hoặc khi xem các thuộc tính của máy tính từ xa, bạn sẽ gặp lỗi:

“Win32: Máy chủ RPC không khả dụng”.

Khắc phục sự cố: Quản lý máy tính là một trong những công cụ tốt hơn để kiểm tra kết nối RPC. Khi lưu lượng RPC bị chặn, kết nối với các máy tính khác sử dụng bảng điều khiển quản lý máy tính sẽ không thành công.

4. Khi cố gắng quảng bá bộ điều khiển miền bổ sung trong miền Active Directory trong khi dịch vụ RPC bị chặn hoặc không chạy, lỗi sau sẽ xuất hiện:

“Miền” domain.local “không phải là miền Active Directory hoặc không thể liên hệ với bộ điều khiển miền Active Directory cho miền.

Khắc phục sự cố:

5. Kết nối với máy tính qua Máy tính Từ xa có thể không thành công nếu không thể thiết lập kết nối RPC. Khi cố gắng đăng nhập vào miền thông qua Máy tính Từ xa, lỗi sau sẽ được tạo ra dưới dạng thông báo lỗi bật lên nếu kết nối RPC
là gốc rễ của vấn đề:

“Hệ thống không thể đăng nhập bạn do lỗi sau: Máy chủ RPC không khả dụng.”

Bạn cũng có thể gặp các lỗi sau trên máy chủ Đầu cuối:

Lỗi 1727: Cuộc gọi thủ tục từ xa không thành công và không thực thi

Lỗi 1722: Máy chủ RPC không khả dụng.

Lỗi 1723: Máy chủ RPC quá bận để hoàn thành thao tác này.

Lỗi 1721: Không có đủ tài nguyên để hoàn thành thao tác này.

-hoặc-

ID sự kiện 5719:

Nguồn: NetLogon

Mô tả: Không có Bộ điều khiển miền Windows NT nào khả dụng cho tên miền domain_name.

Đã xảy ra lỗi sau: Hiện không có máy chủ đăng nhập nào khả dụng cho

phục vụ yêu cầu đăng nhập.

ID sự kiện: 1219

Nguồn: Winlogon

Chi tiết: Đăng nhập bị từ chối cho CONTOSO \ & lt; tên máy tính & gt ;. Không thể tải xuống Máy chủ đầu cuối

Người dùng

Cấu hình. Lỗi: Máy chủ RPC không khả dụng.

Khắc phục sự cố: Những lỗi này có thể do dịch vụ Trình trợ giúp TCP / IP NetBIOS bị tắt trên máy chủ Đầu cuối hoặc NetBIOS trên TCP / IP bị vô hiệu hóa trên một trong các NIC được sử dụng để truy cập Thiết bị đầu cuối máy chủ. Bạn cũng nên xác minh
rằng Máy khách cho mạng Microsoft được liên kết với bộ điều hợp được sử dụng để truy cập máy chủ đầu cuối. Bạn có thể biết điều này có đang xảy ra hay không bằng cách xem Netdiag / v từ hộp để biết kết quả sau:

Đang kiểm tra trình chuyển hướng và trình duyệt … Không thành công

Thử nghiệm vận chuyển NetBT. . . . . . . : Không thành công

Danh sách các phương tiện truyền NetBt hiện được định cấu hình:

[FATAL] Không có phương thức truyền NetBt nào được định cấu hình.

Redir và thử nghiệm Trình duyệt. . . . . . : Không thành công

Danh sách các phương tiện giao thông hiện đang liên kết với Redir

NetBIOSSmb

[FATAL] Redir không bị ràng buộc với bất kỳ hoạt động vận chuyển NetBt nào.

Danh sách phương tiện di chuyển hiện được liên kết với trình duyệt

[FATAL] Trình duyệt không bị ràng buộc với bất kỳ quá trình vận chuyển NetBt nào.


Quay lại đầu trang

Công cụ và phương pháp gỡ rối

Các phương pháp tạo Lưu lượng truy cập RPC

Quản lý máy tính MMC tới một máy chủ từ xa

Outlook tới máy chủ Exchange

RPCPing – http://support.microsoft.com/kb/831051

Công cụ để kiểm tra RPC

RPCPing – http://support.microsoft.com/kb/831051

PortQry –
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;832919

Pipelist –
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/dd581625.aspx

RPCDump –
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;325930

NSLookup –
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;200525

NBLookup –
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;830578

Các công cụ để giám sát RPC

Giám sát mạng –
Tải xuống

Câu hỏi thường gặp

Wireshark – Tải xuống

Sử dụng PortQry

Bạn có thể sử dụng công cụ Portqry để xác minh rằng các cổng được yêu cầu đang mở. Bạn nên chạy công cụ Portqry trên máy tính không nhận được bất kỳ lỗi RPC nào so với máy tính đang nhận lỗi RPC bằng cách sử dụng chuyển đổi -n. Để làm được điều này, hãy làm theo các bước sau:

a. Nhấp vào “Bắt đầu”, nhấp vào “Chạy”, nhập “cmd” vào hộp “Mở”, sau đó nhấp vào OK “.

b. Nhập “portqry -n & lt; problem_server & gt; -e 135” (không có dấu ngoặc kép).

Đầu ra sẽ xuất hiện tương tự như các ví dụ sau:

Hệ thống đích truy vấn được gọi là:

& lt; problem_server & gt;

Đang cố gắng giải quyết tên thành địa chỉ IP …

Tên được giải quyết thành 169.254.1.1

truy vấn …

& lt; problem_server & gt;

Cổng TCP 135 (dịch vụ epmap): NGHE

Sử dụng cổng nguồn tạm thời

Đang truy vấn cơ sở dữ liệu trình bản đồ điểm cuối …

Phản hồi của máy chủ:

UUID: f5cc59b4-4264-101a-8c59-08002b2f8426 Dịch vụ NtFrs

ncacn_ip_tcp: 65.53.63.16 [1094]

UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 Giao diện DRS Thư mục MS NT

ncacn_ip_tcp: 65.53.63.16 [1025]

UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 Giao diện DRS Thư mục MS NT

ncacn_http: 65.53.63.16 [1029]

UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 Giao diện DRS Thư mục MS NT

ncacn_http: 65.53.63.16 [6004]

Nếu cổng 135 bị chặn, thông tin sau sẽ xuất hiện:

Cổng TCP 135 (dịch vụ epmap): KHÔNG NGHE Tuy nhiên, đối với các lỗi RPC Endpoint Mapper này, có khả năng là các cổng lớn hơn 1024 bị chặn chứ không phải cổng 135. Từ đầu ra, bạn biết DC đang sử dụng cổng 1094 cho FRS và 1025, 1029 và 6004 cho Hoạt động
Sao chép thư mục. Bạn có thể sử dụng lại công cụ Portqry để kiểm tra các cổng đó. Ví dụ: bạn có thể kiểm tra tất cả các cổng cùng một lúc bằng cách sử dụng công cụ Portqry với công tắc -o. Ví dụ: nhập

“portqry -n & lt; problem_server & gt; -o 1094,1025,1029,6004” (Không có dấu ngoặc kép)

Nếu tất cả các cổng đều phản hồi là “LISTENING”, thì có khả năng là các cổng bị chặn không gây ra sự cố này. Nếu bất kỳ cổng nào phản hồi là “KHÔNG NGHE”, thì có thể cổng đó đã bị chặn.


Quay lại đầu trang

Tài nguyên

Blog RPC

Kiến thức cơ bản về RPC được đề cập tại đây:

RPC to Go v.1:
http://blogs.technet.com/b/networking/archive/2008/10/24/rpc-to-go-v-1.aspx

Kiến trúc và cái nhìn sâu hơn về kết nối với trình ánh xạ Điểm cuối RPC trong một bản chụp mạng.

RPC to Go v.2:
http://blogs.technet.com/b/networking/archive/2008/12/04/rpc-to-go-v-2.aspx

Phần này mô tả cách các lệnh RPC có thể được gửi qua các Ống được đặt tên trong SMB thông qua IPC $ Tree.

RPC to Go v.3:
http://blogs.technet.com/b/networking/archive/2009/04/28/rpc-to-go-v-3-name-pipes.aspx

Khắc phục sự cố lỗi “ Máy chủ RPC không khả dụng ”, được báo cáo là không thành công
Kịch bản sao chép QUẢNG CÁO .

http://blogs.technet.com/b/abizerh/archive/2009/06/11/troubleshooting-rpc-server-is-unavailable-error-reported-in-failing-ad-replication- kịch bản.aspx

Bài báo trên Tạp chí TechNet bên ngoài

Cái này tốt. Nó đưa ra các khái niệm cơ bản về RPC thực sự nhanh chóng và sau đó chuyển sang các lỗi RPC. Thông tin trên MaxUserPort sẽ cần được cập nhật với thông tin về phạm vi cổng động được sử dụng trong Vista / W2008 là phạm vi cổng cao được so sánh
lên 1025-5000 cho W2003.

Cách hoạt động của CNTT, Gỡ rối các lỗi RPC của Zubair Alexander:

http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2007.07.howitworks.aspx

Bài viết KB

Khắc phục sự cố lỗi RPC Endpoint Mapper bằng Công cụ Hỗ trợ của Windows Server 2003 từ CD sản phẩm

https://support.microsoft.com/en-us/help/839880/troubleshooting-rpc-endpoint-mapper-errors-using-the-windows-server-20


Quay lại đầu trang


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề làm cách nào để sửa lỗi máy chủ rpc không khả dụng?

ជំនឿឆ្មាលោតកន្លងសព សាន សុជា [San Sochea QA]

 • Tác giả: San Sochea Q&A
 • Ngày đăng: 2021-05-26
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7216 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ជំនឿឆ្មាលោតកន្លងសព
  សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
  ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ

Lỗi máy chủ RPC không khả dụng trên TestComplete 11

 • Tác giả: vi.smnggeophysics.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2102 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi hy vọng ai đó ở đây ít nhất có thể chỉ cho tôi đúng hướng để giải quyết vấn đề khó chịu này. Cộng đồng smartbear không có phản hồi. Tôi có một loạt các bài kiểm tra được thiết lập trong TestComplete để …

CỐ ĐỊNH: Máy chủ RPC không có lỗi Outlook

 • Tác giả: vi.adasbcc.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7528 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn nhận được máy chủ RPC không có lỗi trên Outlook, hãy kiểm tra Tường lửa, đảm bảo rằng các dịch vụ đang chạy, xóa DNS và gia hạn IP.

Khắc phục lỗi Trình kiểm tra tệp hệ thống 0x000006ba Máy chủ RPC không khả dụng

 • Tác giả: vi.p-and-d.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6927 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi bạn cố chạy Trình kiểm tra tệp hệ thống (lệnh sfc.exe scannow) để khôi phục các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng, có thể thấy thông báo lỗi sau: Bảo vệ tệp Windows không thể bắt đầu quét các tệp hệ thống được bảo vệ. Mã cụ thể là 0x000006ba Điều này xảy ra nếu Bảo vệ tệp Windows (WFP) bị vô hiệu hóa trong sổ đăng ký.

Sửa thông báo lỗi: Máy chủ RPC không khả dụng

 • Tác giả: vi.forumsbeitrage.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3468 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách khắc phục Server Máy chủ RPC không có sẵn lỗi Lỗi trong Windows 2020

 • Tác giả: vi.jlda.org
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9475 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

“Máy chủ RPC không khả dụng” khi sao chép bộ điều khiển miền

 • Tác giả: vi.accusevilla.org
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3853 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi có hai bộ điều khiển miền: DC1: Win2k3 R2 EGDC1: Win2k8 R2 Khi tôi cố gắng sao chép hai bộ điều khiển này (thông qua Quản lý trang web và dịch vụ và trong Cài đặt NTDS) bằng cách chọn Tái tạo ngay, tôi gặp lỗi

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Thủ thuật công nghệ