Không chỉ tạo ra thế hệ hot girl 10X kiểu Linh Ka, 1 vài áp dụng hát nhép như Muvik đang trở thành kênh quảng cáo mới của những thương hiệu lớn như Điện Máy Xanh, Viettel, Kido… – Ảnh 2.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *