Kinh doanh trên mạng xã hội: Chủ website phải loại bỏ hàng giả, hàng nhái, hàng lậu

Dự thảo của Bộ Công Thương quy định không được sử dụng website thương mại điện tử, tiến hành di động để kinh doanh 1 vài hàng hóa như súng săn và đạn súng săn, thuốc lá điếu, xì gà, động vật hoang dã quý hiếm,…

Mới đấy, Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử, tiến hành trên thiết bị di động.

Dự thảo nêu rõ qui định thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, tiến hành di động. Theo đây, thương nhân, tổ chức có website thương mại điện tử, tiến hành di động có cả công dụng phân phối hàng và công dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chỉ thực hiện thủ tục đăng ký có Bộ Công Thương theo quy định.

Với mỗi tiến hành di động, thương nhân, tổ chức cá nhân chỉ thực hiện thủ tục thông báo hoặc đăng ký 1 lần cho 1 vài phiên bản tiến hành khác nhau.

Dự thảo cũng quy định thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử, tiến hành di động để kinh doanh 1 vài hàng hóa như súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; thuốc lá điếu, xì gà và 1 vài dạng thuốc lá thành phẩm khác; rượu 1 vài loại; thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và 1 vài bộ phận của chúng đã được chế biến; 1 vài hàng hóa, dịch vụ khác không được phân phối trên Internet theo quy định của pháp luật.

Thương nhân thiết lập website thương mại điện tử, tiến hành di động để phân phối 1 vài hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải mở phân phối trên website, tiến hành của mình số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối có hàng hóa, dịch vụ đây.

Bên cạnh đây, trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là phải ngăn chặn và loại bỏ kịp thời khỏi website, tiến hành những tài liệu phân phối hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời có 1 vàih thức kỹ thuật ngăn chặn, loại bỏ khỏi website, tiến hành những tài liệu phân phối hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền có trí tuệ và 1 vài hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ chính xác về những tài liệu này.

Ngoài ra, đối có quản lý làm việc kinh doanh trên mạng xã hội, dự thảo đề xuất 1 vài mạng xã hội có 1 trong những hình thức làm việc quy định ở điểm a, điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP phải tiến hành đăng ký có Bộ Công Thương dưới hình thức sàn chuyển nhượng thương mại điện tử hoặc tiến hành sàn chuyển nhượng thương mại điện tử.

Website, tiến hành thực hiện khuyến mại cho hàng hóa của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo 1 vài điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại dưới những hình thức sau tặng hàng hóa hoặc đưa hàng mẫu để bạn dùng thử không phải trả tiền; phân phối hàng có giá thấp hơn giá phân phối hàng trước đây, được tiến hành trong 1 thời gian nhất định hoặc có 1 số lượng bạn nhất định; 1 vài hình thức khác theo quy định của pháp luật về khuyến mại.

Xử lý người đứng đầu, “bêu tên” công ty không mở phân phối tài liệu theo quy định lên website

Theo Ngọc Anh

Nhịp sống kinh tế

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ cấp cao nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đấy chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *