Là dân sales, công cụ quan trọng nhất quý khách luôn phải ghi nhớ và thực hành không ngừng nghỉ chính là: Quan hệ, quan hệ và quan hệ! – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *