Mải mê tìm người ‘làm chủ phải tinh khôn’, Shark Hưng đã 5 lần bị một số Startup từ chối phũ thế này đó! – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *