Năm 1994, Intel đã từng thu hồi 1 số lượng lớn chip xử lý bị lỗi và biến chúng thành móc chìa khóa có lời nhắn của CEO để vượt qua khủng hoảng – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *