Những vị sếp ưa áp đặt sẽ tạo sóng ngầm bất mãn âm ỉ trong nhân viên, nó sẽ bào mòn dần cả tập thể hoặc chờ cơ hội bùng lên đốt cháy tất cả! – Ảnh 2.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *