Nội quy “kỳ quái” ở PepsiCo: Cho phép nhân viên tha hồ đi trễ hay về sớm chỉ để chăm sóc vợ mới sinh hay đưa đâyn con đi học – Ảnh 4.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *