Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì… tự ái với Ferrari

Chỉ vì 1 câu nói của Ferrari, ông chủ của Lamborghini đã quyết tâm chuyển từ phân phối máy kéo sang phân phối xế hộp…

Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe xế hộp chỉ vì... tự ái với Ferrari - Ảnh 1.

Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe xế hộp chỉ vì... tự ái với Ferrari - Ảnh 2.

Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe xế hộp chỉ vì... tự ái với Ferrari - Ảnh 3.

Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe xế hộp chỉ vì... tự ái với Ferrari - Ảnh 4.

Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe xế hộp chỉ vì... tự ái với Ferrari - Ảnh 5.

Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe xế hộp chỉ vì... tự ái với Ferrari - Ảnh 6.

Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe xế hộp chỉ vì... tự ái với Ferrari - Ảnh 7.

Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe xế hộp chỉ vì... tự ái với Ferrari - Ảnh 8.

Theo MYY

Trí thức trẻ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *