PGS. TS Trần Đình Thiên: Có đặc khu, Việt Nam cũng không dễ dàng nhảy lên đoàn tàu Công nghiệp 4.0 khi đang nghèo như thế này!

Chỉ 1 số ít lĩnh vực trong nền kinh tế Việt Nam có thời cơ bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Để có thêm nhiều công ty trong nước phát triển theo xu hướng công nghệ, cần có sự hỗ trợ từ khu vực FDI. Và việc thi công đặc khu kinh tế có nội dung hu hút những nhà đầu tư có khả năng bởi thế.

PSG.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, Chính phủ đã và đang một vàih tân cơ bản, có việc tập trung nhiều hơn vào những vấn đề dài hạn. Tam giác ngành ưu tiên (công nghệ tài liệu, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao) đã được chọn lọc. Đề nghị tăng quyền cho đô thị Hồ Chí Minh cũng đã được Quốc hội thông qua mau chóng. Một số địa phương khác cũng đang gấp rút đã đi vào làm việc tổng kết để sớm đề xuất cơ chế mới. Dự thảo Luật về đặc khu được soạn thảo và đang được Quốc hội tham khảo thông qua. Nhưng vẫn có những vấn đề khó có thể giải quyết ngay.

“Có một vài trọng điểm tăng trưởng, đặc trưng là một vài đặc khu, Việt Nam cũng không tiện dụng nhảy lên đoàn tàu Công nghiệp 4.0 khi đang nghèo như thế này” – ông Trần Đình Thiên khẳng định.

Theo ông Trần Đình Thiên, Việt Nam chẳng thể “lột xác thành rồng” vì tính chất manh mún giai đoạn này. Số liệu thống kê cho thấy, khu vực kinh tế hộ gia đình đang đâyng góp tới 32% GDP. Trong khi đây, chỉ 8% GDP được đâyng góp bởi công ty tư nhân nội địa. Như vậy, lực lượng bị cho là nhỏ lẻ, manh mún (hộ gia đình) đang đâyng góp nhiều nhất, vượt qua cả công ty tư nhân – vốn được coi là động lực quan trọng của nền kinh tế.

 PGS. TS Trần Đình Thiên: Có đặc khu, Việt Nam cũng không tiện dụng nhảy lên đoàn tàu Công nghiệp 4.0 khi đang nghèo như thế này! - Ảnh 1.

Để hỗ trợ công ty tư nhân phát triển, Chính phủ đang tiếp thêm nguồn lực và mời một vài đối tác tiềm năng từ nước ngoài.

“Doanh nghiệp nhà nước làm việc kém hiệu quả và gây ra gánh nặng nợ. Nhưng không phải phân phối tống tháo đi nhanh. Chủ trương của Chính phủ là chuyển nguồn lực do công ty nhà nước nắm giữ sang khu vực tư nhân càng nhiều càng tốt và càng nhanh càng tốt” – ông Trần Đình Thiên nói.

Đặc khu được thành lập nhằm lôi kéo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chất lượng cao. Qua đây, một vài công ty nội địa có thể tiếp cận và nhận được sự giúp đỡ của một vài nhà đầu tư này. Hiện ở, việc gắn kết giữa FDI có công ty nội địa chưa tốt. Một số công ty FDI đầu tư ở Việt Nam nhận nhiều ưu đãi của Chính phủ, nhưng không hỗ trợ công ty nội địa phát triển.

“Để tư nhân trong nước phát triển tốt thì cần chọn FDI tốt. Hiện nay, chọn nhà đầu tư theo tư duy ngắn hạn, nên những công nghệ thấp vào nhiều. Bây giờ cần đổi lại và đặc khu có ý nghĩa bởi thế. Tức là chỉ dành cho những nhà đầu tư tốt nhất, để công ty Việt nam không bị nước ngoài chèn lấn và kết nối có FDI tốt. Đất nước nhờ đây mới bay được” – ông Trần Đình Thiên đánh giá ý nghĩa của đặc khu kinh tế.

Việc thực hiện càng phải gấp rút nếu nhìn vào tình hình quốc tế. Trung Quốc đã trở thành nước sản xuất nhiều robot nhất địa cầu. Trong khi đây, ở Việt Nam, người lao động vẫn đang gia công, lắp ráp thường ngày. Áp lực tranh đua quốc tế buộc Việt Nam phải một vàih tân tư duy, không chỉ sửa chữa những yếu kém giai đoạn này, mà phải tạo nền móng mới cho phát triển.

 PGS. TS Trần Đình Thiên: Có đặc khu, Việt Nam cũng không tiện dụng nhảy lên đoàn tàu Công nghiệp 4.0 khi đang nghèo như thế này! - Ảnh 2.

Vân Đồn, Quảng Ninh

“Hiện ở, động lực phát triển còn yếu do thiếu tư duy phân khúc và biện pháp đột phá. Đặc khu đang được trao đổi dữ dội. Khi tìm mô hình, sẽ phải có sự trả giá. Những người tranh luận đang đo lường sự trả giá này. Nhưng tranh luận càng quyết liệt thì sự một vàih tân diễn ra càng nhanh hơn, ít nhất là về mặt tinh thần” – ông Trần Đình Thiên nhận định.

Thủ tướng khẳng định rút thời gian cho thuê đất đặc khu kinh tế không còn 99 năm

Theo An Bình

Trí thức trẻ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *