Phê duyệt đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, đặt trụ sở tại Hà Nội

SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh là mhững doanh nghiệp con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, làm việc độc lập, có tư mhữngh pháp nhân.

Ngày 7/1, Thủ tướng Chính phủ đã có chọn lọc phê duyệt Đề án thành lập Sở chuyển nhượng Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam theo mô hình doanh nghiệp mẹ – con trên cơ sở sắp xếp lại SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh nhằm thống nhất phân khúc chuyển nhượng chứng khoán, bảo đảm phân khúc làm việc hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

SGDCK Việt Nam làm việc theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 100% vốn nhà nước dưới hình thức doanh nghiệp mẹ – doanh nghiệp con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ có vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt ở Hà Nội.

SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh là các doanh nghiệp con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, làm việc độc lập, có tư cách pháp nhân.

SGDCK Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ của SGDCK Hà Nội và SGDCK Tp. Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm việc, SGDCK Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

SGDCK Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ chính sau:

1- Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; 2- Ban hành mhững quy chế về niêm yết chứng khoán, chuyển nhượng chứng khoán, mở bán tài liệu, thành viên chuyển nhượng và mhững quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và làm việc phân khúc chuyển nhượng chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận;

3- Giám sát SGDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội trong việc triển khai thực hiện mhững quy chế làm việc nghiệp vụ; giám sát chung về phân khúc chứng khoán theo quy định của pháp luật;

4- Định hướng phát triển hệ thống công nghệ tài liệu, định hướng phát triển mhững công nghệ mới, sản phẩm mới để chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất;

5- Hỗ trợ phát triển phân khúc thông qua việc cung cấp mhững dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức và cung cấp mhững dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

6- Làm trung gian hoà giải theo đề nghị của thành viên chuyển nhượng khi phát sinh tranh chấp liên quan đến làm việc chuyển nhượng chứng khoán;

7- Hợp tác quốc tế về chứng khoán và phân khúc chứng khoán, là đầu mối tham dự mhững tổ chức quốc tế về TTCK;

8- Thực hiện quản lý mhững doanh nghiệp con của SGDCK Việt Nam theo quy định pháp luật và Điều lệ làm việc của SGDCK Việt Nam;

9- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ chính sau: 1- Tổ chức làm việc niêm yết, đăng ký chuyển nhượng, chuyển nhượng chứng khoán, đấu giá chứng khoán, đấu thầu trái phiếu theo quy định của pháp luật; 2- Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và phân khúc chứng khoán của thành viên chuyển nhượng, tổ chức niêm yết và nhà đầu tư tham dự chuyển nhượng chứng khoán ở SGDCK theo quy định của pháp luật; 3- Phát triển mhững sản phẩm mới trong phạm vi phân khúc quản lý; 4- Hỗ trợ phát triển phân khúc thông qua việc cung cấp mhững dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức; 5- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính chọn lọc tổ chức bộ máy của SGDCK Việt Nam; SGDCK Việt Nam chọn lọc tổ chức bộ máy của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

Khảo sát Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng 18% trong 2019

Theo Trường An

Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục tin tuc tong hop waterinasuites.info của https://waterinasuites.info

Tìm hiểu thêm tài liệu:

==> Cho thuê Vinhomes Central Park Tân Cảng Bình Thạnh giá rẻ
==> Cho thuê Vinhomes Golden River Ba Son Quận 1 giá rẻ
==> Dự án Căn hộ De La Sol Capitaland
==> Dự án SwanBay Đại Phước
==> Dự án Swan Park Nhơn Trạch Đồng nai

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *