Rót tiền vào 800 startup nhưng chỉ 1 thành công, người đàn ông này vẫn được Hoàng tử Saudi và Tim Cook tin tưởng giao cho 100 tỷ USD để… đầu tư tiếp – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *