Sabeco tiếp tục bị đốc thúc khoản thuế gần 4.000 tỷ đồng

Sau Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết Sabeco và Habeco phải thực hiện nộp tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế tương ứng có thuế tiêu thụ đặc thù tăng thêm.

Về việc thực hiện theo kết luận thanh tra, kiểm toán đối có khoản thuế tiêu thụ đặc thù truy thu ở Habeco, Sabeco Bộ Tài chính cho biết đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính dẫn Khoản 1, Điều 7 và khoản 6,7 điều 57 của Luật quy định: “Báo cáo kiểm toán của Kiếm toán nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị ép buộc phải thực hiện đối có đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”.

Các điều khoản trên cũng quy định nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán là: “Thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; thực hiện phương pháp để khắc phục yếu kém trong vận hành của mình theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện kiết luận, kiến nghị đó…”.

“Trong thời gian giải quyết khiếu nại, đơn vị kiểm toán vẫn phải thực hiện đầy đủ kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán, trừ trường hợp Tổng kiểm toán Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn lọc tạm đình chỉ thực hiện mhững kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước”, báo cáo này nêu.

Liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính cho rằng, khoản 1, Điều 10 Luật Thanh tra quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện đề nghị, kiến nghị chọn lọc về thanh tra, có quyền giải trình về nội dung thanh tra, có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và mhững quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, Sabeco và Habeco phải nghiêm chỉnh thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và kết luật của Thanh tra Chính phủ.

Cũng theo Bộ Tài chính, Bộ Tài chính nhất trí nội dung Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra chính phủ kết luận tăng thu thuế tiêu thụ đặc thù ở Sabeco và Habeco tính phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp thuế tương ứng có số thuế tiêu thụ đặc thù tăng thêm.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản đốc thúc Sabeco triển khai việc nộp số tiền phạt gần 4.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước mà Sabeco vẫn “treo lại” có nguyên do không còn nguồn để chia cổ tức cho mhững cổ đông.

Ai đang nắm giữ khách sạn Melia – trụ sở mới của chủ có Sabeco?

Theo Nguyễn Thảo

BizLive

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ đẳng cấp nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đó chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *