Samsung, Masan đã “gánh” ngân sách tại Thái Nguyên như thế nào?

Tiếp sau câu chuyện của Trường Hải ở Quảng Nam, câu chuyện của Samsung, Masan ở Thái Nguyên cho thấy vai trò rất lớn của một số công ty danh tiếng đối có vấn đề ngân sách.

Năm 2017, ngành thuế Thái Nguyên được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 6.610 tỷ đồng; HĐND-UBND tỉnh giao dự toán 6.760 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm, ước thu ngân sách do ngành thuế Thái Nguyên thực đã đạt được 5.136,9 tỷ đồng, bằng 78% dự toán năm Bộ giao, bằng 128% so có cộng kỳ năm trước.

Trong đấy, ước thu 6 tháng 2017 (loại trừ thu tiền sử dụng đất và xổ số) thực hiện được 4.287,4 tỷ đồng, bằng 72% dự toán năm Bộ giao, bằng 117% so có cộng kỳ năm trước. Kết quả này có sự đấyng góp rất đáng kể của một số công ty lớn như Samsung , Masan (mỏ Núi Pháo)…

Cụ thể, về thu từ công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ước thực hiện 6 tháng được 1.159,9 tỷ đồng (bằng 73% dự toán năm Bộ giao, bằng 84% so có cộng kỳ năm trước). Số thu chỉ tiêu này chủ yếu từ một số nhà thầu nước ngoài của dự án Samsung.

Chỉ tiêu này đạt cao do số nộp chủ yếu từ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ước thực hiện được 860 tỷ đồng, chiếm 81% tổng số thu của chỉ tiêu này.

Theo Cục thuế Thái Nguyên, điều này chứng minh sự tùy thuộc rất lớn của của chỉ tiêu thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đối có việc giải ngân vốn đầu tư của dự án Samsung. Còn lại một số đơn vị khác có số thuế phát sinh đạt thấp hoặc bằng so có số thu cộng kỳ năm trước.

Đối có mảng thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, ước thực hiện 6 tháng được 1.071,4 tỷ đồng (bằng 86% dự toán năm Bộ giao, bằng 183% so có cộng kỳ năm trước), trong đấy đơn vị ước thực hiện cao là Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo ước thực hiện được 550 tỷ đồng.

Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cũng đấyng góp đáng kể về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: ước thực hiện 6 tháng của mảng này được 119,7 tỷ đồng, (bằng 150% dự toán năm Bộ giao, bằng 113% so có cộng kỳ năm trước), trong đấy Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo nộp được 73,1 tỷ đồng.

Về thuế lương cá nhân, ước thực hiện 6 tháng được 643,1 tỷ đồng (bằng 82% dự toán năm bộ giao, bằng 144% so có cộng kỳ năm trước). Chỉ tiêu này đạt cao là do thu từ một số chuyên gia nước ngoài làm việc ở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và một số cá nhân vãng lai làm việc ở một số nhà thầu của đơn vị vệ tinh phục vụ dự án Samsung đang trong GĐ kết thúc đầu tư, một số chuyên gia nước ngoài cần đã đi vào hoạt động nghĩa vụ thuế lương cá nhân trước khi về nước.

Do vậy, số nộp lũy kế chủ yếu đạt cao từ Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ước thực hiện được 200 tỷ đồng; một số cá nhân vãng lai làm việc ở một số nhà thầu của đơn vị vệ tinh phục vụ dự án Samsung ước thực hiện được 145 tỷ đồng; Công ty Samsung Electro-Mechanics ước thực hiện được 27 tỷ đồng; Công ty TNHH Bokwang vina ước thực hiện được 8,5 tỷ đồng.

Theo PV

Diễn đàn đầu tư

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ đẳng cấp nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đấy chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *