Shark Hưng chỉ ra tư duy sai ngay từ đầu của nhiều Startup: Luôn nghĩ phân khúc sẽ tăng trưởng, có thể chết ngay vì không dự kiến lực để chống cự – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *