Shark Linh Thái: ‘Thường lên sóng để PR sẽ gây khó chịu nhưng riêng có startup này tôi vui vẻ bỏ qua vì founder rất thông minh’ – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *