Shark Phú thời chưa có Sunhouse: Chàng trai gốc Nghệ đi buôn từ thời sinh viên, cãi bố mẹ bỏ việc nhà nước ổn định, sang lăn lộn ở doanh nghiệp nước ngoài – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *