Tập sự vẫn được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm

Trong thời gian tập sự sinh viên tốt nghiệp hoàn hảo, cán bộ khoa học trẻ được hưởng 100% mức thu nhập và phụ cấp tăng thêm theo hệ số thu nhập hiện được hưởng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách bán hàng lôi kéo, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp hoàn hảo, cán bộ khoa học trẻ.

Nghị định này quy định về chính sách bán hàng lôi kéo, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp hoàn hảo, cán bộ khoa học trẻ làm việc ở một số cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp huyện; một số đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Nghị định quy định cụ thể từng đối tượng, nguyên tắc tiến hành chính sách bán hàng lôi kéo, tạo nguồn cán bộ.

Còn người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định ở Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân làm việc khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và cung cấp đủ một số nguyên tắc quy định như người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học ở trên.

Nghị định quy định rõ, sinh viên tốt nghiệp hoàn hảo, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự trong thời gian ít nhất là 03 tháng và không quá 12 tháng, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp có đề nghị của địa điểm được tuyển dụng.

Trong thời gian tập sự sinh viên tốt nghiệp hoàn hảo, cán bộ khoa học trẻ được hưởng 100% mức thu nhập và phụ cấp tăng thêm.

Với sinh viên tốt nghiệp hoàn hảo được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 1, hệ số thu nhập 2,34; cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 2, hệ số thu nhập 2,67; cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 3, hệ số thu nhập 3,00.

Đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức thu nhập theo hệ số thu nhập hiện hưởng. Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đấyng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối có viên chức). Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 05 năm kể từ ngày có chọn lọc tuyển dụng.

Ngoài khoản phụ cấp tăng thêm quy định ở khoản 1 Điều này còn được hưởng một số khoản phụ cấp thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành đối có khu vực, ngành, lĩnh vực đặc biệt (nếu có).

Nghị định cũng nêu rõ, trong thời gian 03 năm kể từ ngày được tuyển dụng nếu sinh viên tốt nghiệp hoàn hảo, cán bộ khoa học trẻ có 02 năm không ngừng nghỉ đã đi vào hoạt động nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm không ngừng nghỉ, trong đấy 01 năm đã đi vào hoạt động nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác và thôi hưởng phụ cấp tăng thêm quy định ở Nghị định này. Trường hợp có 02 năm không ngừng nghỉ không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.

Suốt 20 năm làm ăn làng nhàng, Sony vừa tuyên bố đạt lợi nhuận cao kỷ lục nhờ vị sếp Nhật siêu lập dị

Theo Y Vân

Nhịp sống kinh tế

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ đẳng cấp nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đấy chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *