‘Thả cửa’ cho kinh doanh mua bán nợ

Bộ Tài chính kiến nghị tham khảo bỏ 1 vài điều kiện về kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ; đồng thời, tìm hiểu bỏ ngành nghề kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ ra khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát 1 vài ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ Tài chính cho rằng làm việc chuyển nhượng nợ không ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cùng đồng.

Việc quy định 1 vài điều kiện như ở Nghị định 96 cũng không nhằm mục đích chắc chắn quốc phòng, an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cùng đồng.

Thả cửa cho kinh doanh chuyển nhượng nợ - Ảnh 1.

Hoạt động chuyển nhượng nợ không cần là ngành có điều kiện.

Vì vậy Bộ Tài chính kiến nghị tham khảo bỏ 1 vài điều kiện về kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ. Đồng thời tìm hiểu bỏ ngành nghề kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ ra khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định ở Luật Đầu tư.

Mua phân phối nợ là việc bên phân phối nợ chuyển giao 1 phần hoặc trọn vẹn quyền đòi nợ và 1 vài quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên phân phối nợ.

Hiện nay điều kiện đầu tư kinh doanh đối có ngành nghề kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ được quy định ở Nghị định 96 năm 2016.

Nghị định 96 do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo và Bộ Tài chính là cơ quan được giao là bộ quản lý nhà nước đối có ngành nghề này.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến về việc bãi bỏ Nghị định 107 năm 2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do 1 vài điều kiện ở Nghị định này không cần thiết có thực ở làm việc của ngành nghề này mà chỉ cần chắc chắn 1 vài điều kiện về an ninh trật tự theo Nghị định 96 năm 2016.

Bộ Tài chính cho biết, hiện có 22 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nàm trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Thu nhập nghìn USD của nhân viên doanh nghiệp chuyển nhượng nợ DATC

Theo L.Bằng

Vietnamnet

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ cấp cao nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đó chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *