Bitcoin lại lao dốc vì 32 triệu USD bị đánh cắp

/
Tổng cùng bitcoin đã giảm giá 54% kể từ đầu năm…