Trên 90% cổ đông Trần Anh đã đồng ý bán cổ phần cho Thế Giới Di Động

Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã thông qua việc phân phối lại cổ phần cho Thế Giới Di Động có trên 90% cổ đông chấp nhận. Dự kiến cuối tháng 10/2017 sẽ đã đi vào hoạt động thương vụ.

Theo nguồn tin từ Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, ngày 31/8/2017, Đại hội đồng cổ đông công ty này đã thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện mhững mua phân phối nhận mua phân phối cổ phiếu Công ty Cổ phần địa cầu số Trần Anh (mã TAG) dẫn đến mật độ có trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai có mật độ biểu quyết thông qua là 97,29%.

Cụ thể, số lượng cổ phần tham dự biểu quyết là 24.190.368, trong đấy tán thành là 24.139.890, không tán thành là 14.565 và còn lại 35.913 không có ý kiến.

Phía Trần Anh cho hay, số lượng cổ phần có bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 cổ phiếu, chiếm mật độ 85,727% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự biểu quyết của mhững cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Đại hội đồng cổ đông Trần Anh cũng thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện ở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có mật độ biểu quyết thông qua là 97,29%.

Trần Anh cũng thông qua thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện là ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do hủy niêm yết tự nguyện: tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu công ty.

Trần Anh có vốn điều lệ 249.149.910.000 đồng (hai trăm bốn mươi chín tỷ 1 trăm bốn mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng); khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết tự nguyện là 24.914.991 cổ phiếu. Loại cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trần Anh cũng thông qua phương án sau khi đã đi vào hoạt động thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký mua phân phối trên phân khúc mua phân phối cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

Sau khi hủy niêm yết, công ty sẽ mua lại cổ phiếu của cổ đông có đề nghị làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông đã đi vào hoạt động trong phạm vi thẩm quyền quết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của công ty và theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết ích lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện ở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Phương án mua cổ phiếu quỹ từ cổ đông sẽ do hội đồng quản trị chọn lọc và thi hành.

Phía Trần Anh chưa ra mắt cụ thể về số lượng cổ phần phân phối ra cho Thế Giới Di Động.

Qua tài liệu thảo luận có ICTnews sáng ngày 1/9, ông Trần Xuân Kiên, Chủ tịch HĐQT Trần Anh cho hay chuẩn bị trong tháng 10, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và Trần Anh sẽ có thông báo cụ thể về thương vụ. Dự kiến cũng ngay trong cuối tháng 10/2017 sẽ đã đi vào hoạt động mua phân phối.

Hệ thống điện máy Trần Anh hiện có 39 trọng điểm ở Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Lào Cai, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng… (trong đấy Hà Nội là phân khúc lớn nhất được Trần Anh phủ tới 14 điểm phân phối).

Tại Trần Anh, ông Trần Xuân Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị là cổ đông lớn nhất khi nắm 22,7% vốn và mhững thành viên trong gia đình ông Kiên nắm 33,2% vốn, Nojima Nhật Bản nắm 30,8% cổ phần.

Lãnh đạo Thế Giới Di Động mới đấy phân tích Trần Anh thích hợp có công ty nay vì là công ty niêm yết, mọi tài liệu công khai minh bạch.

Theo Nguyên Đức

ICTNews

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ đẳng cấp nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đấy chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *