Tuyên bố chưa tháng nào lỗ, nhưng Shark Phú từng cắn răng chịu lỗ khi làm sản phẩm Thứ nhất: Sản xuất bộ nồi 190 nghìn, phân phối ra 130 nghìn, năm đầu lỗ hơn 1 tỷ, 4 năm sau mới có lãi! – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *